Beluik 't Kattepoortje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Oude Gentweg
Locatie Oude Gentweg 153-167, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Beluik 't Kattepoortje

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig beluik of zogenaamd fort "'t Kattepoortje", gesticht in 1792. Toegankelijk via smalle, licht getoogde doorgang in pand nummer 169 onder beeldkastje met Heilige Rochus en opschrift "O SINTE ROCHUS PESTPATROON / GEDENK TOCH ONZER VOORGODSTROON / KOM ONS TERHULP IN ONZE NOOD / WIJ LOVEN U TOT TER DOOD 1892". In 1952, omvormen van het pleinbeluik tot godshuis. Lage, voornamelijk enkelhuizen onder gemansardeerde zadeldaken (Vlaamse pannen) geschikt rondom de huidige binnentuin. Verankerde, beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen en klimmende dakvensters bij de huizen nummers 143a-d. Korte schoorsteenschachten met afgeronde rookmonden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nrs. 713 en 772/1952.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 275.
  • QUACKELBEEN P., De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rug, 1974, p. 160.
  • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, 1-4, 1996, p. 106.
  • VANHOUTRYVE A., Brugse gedenkstenen en herdenkingsplaten. Historische analyse en retrospectieve, Brugge, 1990, p. 154-155.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oude Gentweg

Oude Gentweg (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.