erfgoedobject

Huis van Beversluys

bouwkundig element
ID
82139
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82139

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis van Beversluys
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Huis van Beversluys
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groene Rei met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis van Beversluys
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Zogenaamd "Huis van Beversluys". Breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (twee kleine dakkapellen), gebouwd in "1692" - zie sierlijke datering - in opdracht van Frans van Beversluys, onder meer stadstresorier en ontvanger-generaal van het Brugse Vrije en stichter van het aanpalende godshuis "De Pelikaan". Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1964-1965 naar ontwerp van architect M. Hocepied (Brugge).

Barokke lijstgevel gemarkeerd door een in- en uitgezwenkte topgevel boven de middentravee. Baksteenbouw met verwerking van arduin voor hoek- en negblokken, voor de druiplijsten met wigvormig ontlastingssysteem boven de voormalige kruis- en kloosterkozijnen, het rol- en lijstwerk van de geveltop en het balusterbalkon voor het centrale venster. Natuurstenen sokkel. Vensters verlaagd op de benedenverdieping en bewaarde verhoudingen op de bovenverdieping; aanpassingen uit de eerste helft van de 19de eeuw met ramen voorzien van grote roedeverdeling en een kalf met tandlijst. Bewaarde duimen wijzen op de vroegere luiken. Opvallende, barokke rondboogdeur in geblokte rechthoekige omlijsting van arduin: rond bovenlicht geflankeerd door weelderige voluten en bekroond door een druk geprofileerd, schouderboogvormig fronton. IJzeren meiringen op de bovenverdieping. Achtergevels: laatgotische tuitgevels met vlechtingen. In de loop van de 18de of 19de eeuw aangepaste vensteropeningen. Zoldervenster links met bewaard bolkozijn.

Interieur. Salons met schouwen en bijhorend boezems. Aan tuinzijde, salon met beschilderde wapenschilden van de 19de-eeuwse eigenaarsfamilies Pecsteen-de Vrière en de Bie de Westvoorde.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 47/1964.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
 • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 17de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1993, nr. 12.
 • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 162.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 308-309.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huis van Beversluys [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82139 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.