Godshuis Le Maire

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Walplein
Locatie Walplein 31, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Le Maire

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

"GODSHUIS / LE MAIRE / GESTICHT / IN 'T JAAR 1910", zie gevelsteen. In 1910-1911 wordt een oorspronkelijk pakhuis omgevormd naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) tot godshuis. Volgens opmeting van 1917 worden in het oude gebouw aan het plein twee woningen ondergebracht. Aan de tuinzijde worden omheen een binnenplaats met muur aan de Zonnekensmeer bijkomende woningen in neo- Brugse stijl aangebouwd op L-vormige aanleg. De haakse vleugel omvat drie lage woningen; de aansluitende op korte perceelszijde achteraan omvat er één met bovenverdieping en de aangrenzende kapel. In 1989-1990, indeling en aanpassing van de huisjes tot drie woongelegenheden naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge) en onder leiding van aannemer G. Versluys (Knesselare).

Hoofdgebouw. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, door jaarankers gedateerd "1614". Verankerde, bakstenen lijstgevel met centrale segmentboogpoort met afgeschuinde dagkanten. Voorts bolkozijnen met afgeschuinde dagkanten. Twee verankerde dakvensters uitgewerkt als tuitgevel met schouderstukken; rechthoekige openingen in accoladebogige nis.

Interieur. Centrale gang met toegang tot de twee eenkamerwoningen met bovenverdieping. bereikbaar via een trap met bordes of kwart aan achtergevelzijde. Op de begane grond, marmeren barokschouw uit de 17de eeuw. Voorts oorspronkelijke balklagen en dakgebinte.

Aan binnenplaatszijde, drie lage enkelhuisjes, (nok loodrecht op het hoofdgebouw) in neo-Brugse stijl, oorspronkelijk opgevat als eenkamerwoningen met trap naar de zolder verlicht door middel van een dakvenster; middelste is opgenomen in een tuitgevel. Aanleunende lagere aanbouwen.

Achteraan, soortgelijk enkelhuis (nok parallel aan het hoofdgebouw) doch met twee bouwlagen en aanleunende kapel met trapgevel (nok loodrecht op de straat).

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota
  • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 194-195.
  • DE BRUYNE H. 1994: De godshuizen in Brugge, Roeselare, 89.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 430-431.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Walplein

Walplein (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.