Stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Walstraat
Locatie Walstraat 1-5, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee breedhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee breedhuizen van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw doch later gewijzigd onder meer in 1861 verbouwen van de oorspronkelijke rondboogdeuren tot hoge rechthoekige. Verankerde en beschilderde, bakstenen trapgevels, op bepleisterde plint. Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten en een strek, bij nummer 5 recent verhoogd. Rondboogvormig zoldervenster. Nummer 3 was oorspronkelijk soortgelijk pand, met bijkomende bouwlaag van 1925 en gewijzigd benedenvenster van 1929.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 163/1925, nr. 1066/1929 .
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 431.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Walstraat

Walstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.