Stadswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Walstraat
Locatie Walstraat 18, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoekhuis van twee traveeën + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw; in 1977 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect J. Janssens (Brugge). Verankerde, beschilderde en bakstenen trapgevel (5 treden + topstuk) met rechthoekige vensters op de bovenverdieping met deels afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen; voor de helft blinde bovenvensters met pseudo-ramen, net zoals de andere voorzien van kleine roedeverdeling. Rondboogvormig zolderluik gemarkeerd door neuten en imposten. Deur met bovenlicht. Afgeschuinde hoek. Zijgevel met oorspronkelijk, afgeronde schoorsteen op consoles, recent verstevigd door hoge, recente schacht met afgeronde rookmond. Korfbogige garagepoort van 1926.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 414/1926, nrs. 1600 en 1656/1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 431.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Walstraat

Walstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.