erfgoedobject

Sashuis

bouwkundig element
ID
82243
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82243

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Sashuis
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sashuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

"Sashuis" gebouwd boven de sluis. Zeldzaam voorbeeld van stuw- en afsluitwerk voorzien van drie stuwgaten, waarvan één dichtgemetseld (links), één voorzien van ijzeren afsluitplaat (rechts) en centraal afgesloten door een houten deur met natuurstenen middenstijl. Vrijstaand pand, eertijds gebouwd in 1519 naar aanleiding van herbouw van het sluizencomplex met het oog op waterhuishouding en waterpeilbeheersing van de binnenreien. In 1895-1896 grondig gerestaureerd naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge). De sluis is buiten gebruik sinds de jaren 1970. Constructie van één bouwlaag parallel aan de Sashuisbrug (1895); drie traveeën onder zadeldak (leien), mogelijk met 16de-eeuwse kern. Verankerde, bakstenen lijstgevels, geritmeerd door steunberen waarvan de overhoekse uitwerking en de met hogels versierde pinakels teruggaan op de vermelde restauratie; hetzelfde geldt voor de getrapte dakvensters (4 trappen + topstuk), de schoorsteenschachten met opgestapelde rookmonden en de kleine dakkapellen. Brede, arduinen plint en hoekkettingen. Zijgevels uitgewerkt als trap- gevels (9 trappen + topstuk) met aan beide kanten een tudorboogdeur. Voorts gerestaureerde bolkozijnen met afgeschuinde dagkanten, telkens onder gekoppelde ontlastingsboogjes.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002007.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 438.
 • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 167.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sashuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82243 (Geraadpleegd op 12-06-2021)