Neoclassicistisch herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijngaardstraat
Locatie Wijngaardstraat 7, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neoclassicistisch herenhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag, gebouwd in 1890 als brouwershuis bij brouwerij "De valk" en ter vervanging van brouwerij "Den Anker", zie gevelsteen ter hoogte van nummer 9 + sluitsteen boven de voormalige poort. Bepleisterde en beige beschilderde lijstgevel met opvallende ornamentatie. Ordonnerende hoekbanden met Franse voegen ter aflijning van de gevel en het linker poortrisaliet. Natuurstenen plint. Typerende begane grond met Franse voegen en bossage, puilijst en kordonvormende lekdrempels van arduin, vensters in geriemde omlijstingen onder zware druiplijst en met paneelwerk; poorttravee met breder venster onder driehoekig fronton. Zwaar geprofileerde kroonlijst op al dan niet gekoppelde modillons met groeven.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 80/1890.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.