Stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijngaardstraat
Locatie Wijngaardstraat 24-26, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee stadswoningen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee enkelhuizen van drie/drie (nummer 24) traveeën en drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat; Vlaamse pannen). Verbouwing van woonhuis tot horecazaak en twee woongelegenheden tijdens "Kunstige Herstelling" van 1988-1990 naar ontwerp van architect E. Vyncke (Brugge). Verankerde en rood beschilderde, bakstenen lijstgevels, bekroond met getrapt dakvenster (3 treden + topstuk) waarin zoldervenster in korfboognis met afgeschuind beloop. De vensters zijn voorzien van 18de-eeuws schuiframen met kleine roedeverdeling en origineel glas.

Nummer 24. Door jaarankers gedateerd "1582". Afgelijnd door houten kroonlijst op klossen. Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten, behalve uiterst rechts. Poort met vleugeldeur, voorzien van snijwerk in sobere rococostijl. Gelede waterlijst ter hoogte van entablement, rechte baksteenfries onder de houten kroonlijst op klossen.

Interieur door slechte staat volledig herbouwd in 1988-1990 enkel met behoud van balklagen van eerste verdieping en deel van het dakgebinte.

Nummer 26. Op begane grond links, fragment van ontlastingsboog. Bovenvensters met imitatienegblokken en als banden doorgetrokken dorpels. Houten kroonlijst op klossen.

Interieur. Aan straatzijde, houten empireschouw, versierd met muziekinstrumenten. Bewaarde balklagen en dakconstructie bestaande uit schaar- en nokgebinte met nokbalk en twee gordingen XVII-dwarsvleugel, onderkelderd door vier graatgewelven op zware middenpijler.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, maart 1977.
  • CONSTANDT L. (ed.) 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 200.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 440.
  • ESTHER J. 1994: Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, Brugge, 88-89.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Minnewater en omgeving

Arsenaalstraat, Begijnhof, Katelijnevest, Minnewater, Noordstraat, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat,...

maakt deel uit van Wijngaardstraat

Wijngaardstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.