Watermolen Cottemmolen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Erpe
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat 36, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Erpe Mere (actualisaties: 26-10-2006 - 05-12-2006).
  • Adrescontrole Erpe Mere (adrescontroles: 07-08-2007 - 07-08-2007).
  • Inventarisatie Erpe Mere (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Cottenmolen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Watermolen Cottemmolen

Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986.

omvat de bescherming als monument Watermolen Cottemmolen: kollergang
gelegen te Molenstraat 36 (Erpe-Mere)

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1991.

Beschrijving

Zogenaamd "Cottenmolen", fraaie nog in werking zijnde bovenslagmolen op de Molenbeek, met bewaarde sluis en ijzeren scheprad; bijhorende gesloten hoeve. Molen vermeld in 1571 , huidige gebouwen uit het vierde kwart van de 18de eeuw of de 19de eeuw. Prachtig gelegen in een beboomd landschap met wandelpad langs de Molenbeek.

Molen in het verlengde van het molenaarshuis onder afgewolfd pannen zadeldak. Voorgevel met kleine beluikte rechthoekige vensters met natuurstenen lekdrempels. Segmentboogdeurtje. Zijgevel aan de beekkant op zandstenen onderbouw, daarboven houten bebording met rechthoekige vensters. Verder gesloten hoeve met geelgeschilderde bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een ongelijkzijdige vierhoekige binnenplaats met tuintje. Overluifelde rechthoekige inrijpoort ten noordwesten. Ten zuidwesten, molenaarshuis met vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (cementpannen). Erfgevel: kleine rechthoekige vensters onder houten lateien; middelste met zware verankerde houten tussenstijl, rechts met diefijzers. Straatgevel: rechthoekige beluikte vensters met natuurstenen lekdrempels. Ten noordoosten, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); rechthoekige inrijpoort met houten latei. In achtergevel, sporen van vroegere leembouw, rechter zijpuntgevel met uilegaten, I-beplankte geveltop. Ten zuidoosten, zes traveeën brede aanhorigheid met anderhalve bouwlaag onder schilddak (leien) met beluikte rechthoekige muuropeningen. Beluikte vensters en klimmende dakkapel aan de beekkant. Verder onbelangrijke aanhorigheden. In de weide op de rechter oever van de beek staan een stel verticale plettermolens (oliemolen) opgesteld.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

maakt deel uit van Erpe

Erpe (Erpe-Mere)

maakt deel uit van Honegem - Solegem

Aalst, Hofstade (Aalst), Erpe (Erpe-Mere), Lede (Lede)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.