erfgoedobject

Godshuis De La Fontaine

bouwkundig element
ID: 82294   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82294

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Schaarstraat. Voormalig "GODSHUIS DE LA FONTAINE 1636" volgens recent beschilderd opschrift. Gesticht in 1636 door Graaf Paul-Bernard de la Fontaine en zijn echtgenote Anna de Raggicourt en uitgevoerd onder leiding van ridder J. Parmentier, tot 1914 bestemd voor twaalf soldaten die onbekwaam waren hun dienst uit te oefenen ofwel bij ontstentenis, voor bejaarden in nood. In 1637, aankoop van grond afkomstig van de toenmalige nabijgelegen Abbengiheester aan de Minderbroedersstraat (nummer 20) en bouw van het godshuis. In 1959-1960, verbouwen van de interieurs van nummer 68-78 naar ontwerp van architect D. Gevaert (Brugge). Tussen 1990-1997, inrichten en uitbreiden van nummer 80 tot wooneenheid naar ontwerp van architect M. Hanssens (Brugge) en restaureren van woning zonder nummer en de kapel naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).

Haast rechthoekig perceel, afgesloten door recent verlaagde, bakstenen muur waarin doorgang, bekroond door gevelsteen met inscriptie en het wapen van de Fontaine herinnerend aan de bestemming en stichters: "D.O.M. / IN USUM DUODECIM PAUPERUM MILITUM ET SI / NON REPERIANTUR CIVIUM CIVITATES BRUGENSIS / ILLUSTRIS DS.P.B. COMES DE FONTAINE IN BELGICA / MILITIAE SUPERINTENDENTES ET DA. ANNA DE RAGICOURT IPSIUS CONIUX CHARISSIMA DEDICAVERUNT". Gemeenschappelijke middentuin met banken en onder meer smeedijzeren armpomp. Aan zuidoostzijde, langwerpig hoofdgebouw van tien traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de Schaarstraat; Vlaamse pannen); in het zuidwesten, een vooruitspringende kapel (nok loodrecht op de Zwarteleertouwersstraat), geflankeerd door twee breedhuisjes van twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (leipannen). Verankerde baksteenbouw, ecru beschilderd op gepikte plint.

Hoofdgebouw: aan tuinzijde twee korfboogdeuren die oorspronkelijk toegang verleenden tot de lange gang, verlicht door middel van herstelde bolkozijnen; de bordestrap tegen de blinde zijgevel aan de Zwarteleertouwersstraat leidde naar de gang van de bovenverdieping, eveneens verlicht door middel van bolkozijnen. De gangen bedienden de vijf éénkamerwoningen per bouwlaag, gericht naar de Schaarstraat, waar deze indeling nog af te lezen is in de gevel; per wooneenheid telkens één bolkozijn op de begane grond, twee op bovenverdieping en een dakvenster met tuitgevel en ingeschreven korfboognis met zoldervenstertje. Sinds de restauratie van 1960-1961 zijn de interieurelementen uitgebroken en is het geheel ingedeeld in vijf woningen. De schoorsteenschachten met afgeronde rookmonden lokaliseren nog de oorspronkelijke haarden.

Kapel. Rechthoekige, eenbeukige ruimte van twee traveeën onder zadeldak. Barokke, verankerde en beschilderde tuitgevel, voorzien van hoekblokken. Rechthoekig poortje in geprofileerde omlijsting met oren en bekroond met baroknis die oorspronkelijk een Madonnabeeld met Kind bevatte. In voorgevel en beide zijgevels, segmentboogvenster in geprofileerde omlijsting; glas-in-loodramen met ijzeren harnas.

Interieur. Sober écru beschilderd, overkluisd door twee graatgewelven en ontdaan van alle mobilair. Rechts van bakstenen altaar met arduinen dekblad, een arduinen, segmentboogvormige muurnis. Aan noordwand, arduinen muursteen met Latijnse fundatietekst.

Flankerende breedhuisjes met verankerde, bakstenen Vlaamse gevels volgens spiegelbeeldschema. Segmentboogdeur en rechthoekig bovenlicht met afgeschuinde dagkanten. Rechthoekig venster onder strek. Rechthoekig zoldervenster ingeschreven in een segmentboognis met afgeschuind beloop.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202.
  • BAES W., WILLEMS J., DE BLIECK A., Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, p. 174.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 17de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1993, nr. 18.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 62-64.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 467-470.
  • PENNINCK J., Het godshuis "de Fontaine", in Album Albert Schouteet, 1973, p. 133-153.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis De La Fontaine [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82294 (Geraadpleegd op 19-01-2021)