erfgoedobject

Begijnenhuis

bouwkundig element
ID
82300
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82300

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

Ten zuiden van de poort en erbij aanleunend, begijnenhuisje ingericht als museum, bestaande uit voor- en achterhuis palend aan de Reie, 18de eeuw(?) met oudere kern. Restauratie in 1997. Aan zuidzijde een binnentuintje met kleine pandgang uit de jaren 1930 en aansluitend bij nummer 3. Voorhuis met dubbelhuisopstand van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Opmerkelijke rechthoekige deur met beschilderde natuurstenen 18de-eeuwse pilasteromlijsting en waaiervormig bovenlicht, rechthoekige vensters. Zijgevels: witbeschilderde verankerde puntgevels, segmentboogopeningen met afgeschuinde dagkanten. Achterhuis: Reiegevel is verankerde bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen. Travee-indeling gewijzigd begin 19de eeuw; steekboogvensters met vlakke omlijsting met oren en neuten. Klimmende 19de-eeuwse dakkapel.

Interieur. Ingericht als begijnenhuis met hal, keuken, zitplaats, eetplaats en slaapkamer. Bewaarde balklagen onder meer met bepleisterde moerbalken met sleutelstukken. Voorhuis: in de keuken laatgotische zandstenen 16de-eeuwse schouw met echtpaartje en 18de-eeuwse tegels tegen de haardwand. Achterhuis: zitkamer met 18de-eeuwse schouw en -aankleding.

"Schilderachtige" binnentuin met ronde bakstenen waterput en pandgang van jaren 1937-1939. Baksteenbouw onder lessenaarsdak (pannen); korfboogarcade op pijlers met sokkels, en geprofileerde dekplaten. Het deurtje in de noordgevel van nummer 3 leidt naar de annex van het museum met slaapkamer.

Tussen nummer 1 en nummer 3 bakstenen muren, aan Begijnhofzijde witbeschilderd en met tudorboogpoortje, aan de Reie met korfboogpoortje, afgeschuinde dagkanten.

 • Dienst Monumentenzorg Stad Brugge, Fiche, april 1976.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 18-19.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82300 (Geraadpleegd op 22-06-2021)