erfgoedobject

Begijnenhuis

bouwkundig element
ID
82302
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82302

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer
  Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is deel van de aanduiding als beschermd monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex
  Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996

Beschrijving

Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957. Links: drie traveeën en twee bouwlagen. Vóór de restauratie in 1957: tuitgevel met deur waarboven maaswerk in middelste travee, het maaswerk was verdwenen boven vensters van begane grond en in de geveltop vervangen door groot zolderluik, vensters met schuiframen.

1957: verbouwen tot trapgevel, op begane grond vervangen van deur door venster en plaatsen van gekoppelde rondboogjes boven de benedenvensters zie sporen; aanbrengen in de getrapte top van rondboognis met maaswerk zie bovenverdieping en overal inbrengen van bolkozijnen met glas-in-loodramen.

1999: restauratie van gevels en daken.

Heden trapgevel (7 treden + topstuk), Brugse travee type III met kwartrond profiel en driepas in de boogvelden van bovenbouw. De achtergevel is een puntgevel voorzien van rechthoekige vensters met strekken, sporen van ontlastingsbogen op de bovenverdieping, zoldervenster met houten latei. Lage aanbouw links: geprofileerde tudorboogdeur in versmallende vlak afgedekte nis met kwartrond profiel en beeldnisje met Mariabeeld; vierkant bovenvenstertje. Rechts: twee traveeën en één bouwlaag; tuitgevel met vlechtingen en schouderstukken. Rechthoekige vensters met strekken. De achtergevel is een puntgevel: deur en zoldervenster met houten latei.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie met schaargebinten.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 19-20.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Begijnhof


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Begijnenhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82302 (Geraadpleegd op 22-06-2021)