Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 4, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Heden Liturgisch Centrum. Samenstel van twee naast elkaar liggende diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en lager ingangsgedeelte, vierde kwart van de 16de eeuw(?)-17de eeuw, ingrijpende restauratie in 1957. Links: drie traveeën en twee bouwlagen. Vóór de restauratie in 1957: tuitgevel met deur waarboven maaswerk in middelste travee, het maaswerk was verdwenen boven vensters van begane grond en in de geveltop vervangen door groot zolderluik, vensters met schuiframen.

1957: verbouwen tot trapgevel, op begane grond vervangen van deur door venster en plaatsen van gekoppelde rondboogjes boven de benedenvensters zie sporen; aanbrengen in de getrapte top van rondboognis met maaswerk zie bovenverdieping en overal inbrengen van bolkozijnen met glas-in-loodramen.

1999: restauratie van gevels en daken.

Heden trapgevel (7 treden + topstuk), Brugse travee type III met kwartrond profiel en driepas in de boogvelden van bovenbouw. De achtergevel is een puntgevel voorzien van rechthoekige vensters met strekken, sporen van ontlastingsbogen op de bovenverdieping, zoldervenster met houten latei. Lage aanbouw links: geprofileerde tudorboogdeur in versmallende vlak afgedekte nis met kwartrond profiel en beeldnisje met Mariabeeld; vierkant bovenvenstertje. Rechts: twee traveeën en één bouwlaag; tuitgevel met vlechtingen en schouderstukken. Rechthoekige vensters met strekken. De achtergevel is een puntgevel: deur en zoldervenster met houten latei.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructie met schaargebinten.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 19-20.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.