Twee begijnenhuizen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Twee begijnenhuizen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee achteruitliggende ongelijke, parallelle diephuizen toegankelijk via rechthoekige poortje links van nummer 11, 16de-17de-18de-eeuws met 13de-eeuwse kern; restauratie in 1981. Groter rechts gelegen huis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met links en rechts latere aanbouwen van één bouwlaag onder lessenaarsdaken. Puntgevel met vlechtingen; 18de-eeuwse muuropeningen: steekboogdeur en -vensters met vlakke bepleisterde omlijstingen, op de begane grond met oren. De achtergevel aan reizijde is een verankerde, bakstenen puntgevel met rechthoekige vensters onder strekken.
Links ondieper pand van één bouwlaag: de voorgevel is blinde puntgevel, zijgevel heeft rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten. De achtergevel is een per bouwlaag getrapte puntgevel met rechthoekige venster met afgeschuinde dagkanten, natuurstenen dorpels en ontlastingsboog.

Interieur. Kelder onder tongewelf. Op de begane grond in rechter zijmuur bewaard 13de-eeuws venster met deelzuil op sokkel en met knoppenkapiteel van Doornikse steen, erboven restant van boogveld; op begane grond en de bovenverdieping spitsboogopening met rolstaaf, voorts op de bovenverdieping drielobbige kaarsnis. Balklagen, moer- en strijkbalken. Dakconstructie met schaar- en nokgebinten. Bewaard houtwerk van luikje met hang- en sluitwerk, hoekspinde en zolderdeur met briefpanelen. 18de-eeuwse elementen: haard met houten bekleding en panelen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 20.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.