Begijnenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Begijnhof
Locatie Begijnhof 15A-B, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Begijnhof van Brugge

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed bufferzone Begijnhof van Brugge: buffer

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Begijnhof, Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als monument Begijnhof: kapel en gebouwencomplex

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Minnewater en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 04-07-1996.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis op L-vormige plattegrond; drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (leipannen), circa 1600. In 17de-18de eeuw achteraan toevoegen van diephuis van één bouwlaag. Restauratie in 1984. Voorgevel: lijstgevel met rechthoekige 18de-eeuwse muuropeningen; dakvenster met tuitgeveltje uitkragend op twee gekoppelde korfboogjes, houten luikje in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Rechter zijgevel: rechthoekig zolderluik met zandstenen dorpel en terugliggende latei, afgeschuinde dagkanten; twee tuitgeveltjes ondersteunen een dubbele zeshoekige schoorsteenschacht. De achtergevel is een tuitgevel met schouderstukken van twee traveeën, rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten, bovenbouw met zandstenen bolkozijnen en terugliggende lateien.

Interieur. Bewaarde balklagen. Begane grond: in de gang geprofileerde tudorboogdeur (eerste kwart 17de eeuw) met daarboven console met engelenkopjes (17de eeuw). Op begane grond en bovenverdieping laatgotische zandstenen schouwen met mijter en hoofden van echtpaartje. Bewaard houtwerk van deuren in rabat en op de bovenverdieping oud hang- en sluitwerk van vroegere luikjes. Dakconstructie: schaargebinten en hanenbalkjes, telmerken.

Diephuis achteraan: bakstenen tuitgevel met schouderstukken, vlechtingen en ronde oculus in de top, rechthoekige muuropeningen met strekken.

Interieur. Balklagen en dakconstructie oorspronkelijk een sporenkap met schaar- en nokgebinten. Eenvoudige 18de-eeuwse schouw op de begane grond.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1976; Nota, 1980.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 21.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Begijnhof

Begijnhof 1-17, 2-54, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 2-4 (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.