Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Groeninge
Locatie Groeninge 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-10-2018.

Beschrijving

Deels vrijstaand dubbelhuis, palend aan tuin van het Huis Arents, zie Dijver nummer 16. Breedhuis van vijf/zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien) op L-vormige plattegrond; kern opklimmend tot de 17de eeuw. In 1933 verfraaiend herbouwd op vraag van eigenaar Baron Van der Elst naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) in neo-Brugse stijl; oorspronkelijk een pand met 19deeeuwse lijstgevel van twee bouwlagen en zeven traveeën, onder meer met smidse op de koer parallel met de Reie. Vlaamse gevel van verankerde baksteen waarvan twee linker traveeën uitgewerkt zijn als trapgevel (7 treden + topstuk). Opvallend zijn de centrale spitsboogdeur met afgeschuinde dagkanten en bolkozijn als bovenlicht en de Brugse travee, type I en zoldervenster gevat in spitsboognis met afgeschuinde dagkanten die de trapgevel ritmeren. Voorts ook gebruikelijke elementen als kruis- en bolkozijnen, tuitgevel voor het dakvenster en rechthoekig zoldervenster opgenomen in een rondboognis met driepas. Tudorboogpoortje in de zijgevel. Analoge achtergevel waarin de vermooide schoorsteenschachten voornamelijk tegen de zijgevels meer opvallen. Achterhuis voorzien van gevelsteen afkomstig van herberg aan de Nieuwpoortse Schipstraat met afbeelding van schip en opschrift "IN 'T SCHIP MET ROER EN MAST LOGIEST VOOR GOEDEN GAST".

Interieur. Naar verluidt bewaart het pand neogotische aankleding met onder meer moer-, kinder- en strijkbalken, deuren, schouwen, houten gewelf deels bestaande uit hergebruikt materiaal.

Stadstuin, parallel aan de Reie en afgesloten door een bakstenen kaaimuur met korfboogpoortje, geconsolideerd in 1996 als "Kunstige Herstelling"; tuinaanleg van 1934-1935 naar ontwerp van de Nederlandse tuinarchitecte M. Ruys met groenparterres en aanplantingen naar het voorbeeld van de middeleeuwse tuinen: opgebouwd rond zes rechthoekige, licht verhoogde plantenbedden onder meer met buxus en een beperkt plantenassortiment bestaande uit akelei, anjer, roos, pioen en lelie; voorts gotisch waterbekken met fonteintje en stenen tafel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1242/1933, nr. 1215/1934.
  • ADRIAENSENS W. (ed.), Groen Brugge, 1987, p. 72.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 122-123.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 114.
  • VAN COMPERNOLLE M., Een late herinnering aan de Blauwe Schuit, of de reliëfsteen aan het St. Bonifatiusbrugske te Brugge, in Volkskunde, LIII, 1952, p. 235-237.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Dijver, Eekhoutstraat, Groeninge, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Kartuizerinnenstraat, Kastanjeboomstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeninge (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

Groeninge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.