Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Groeninge
Locatie Groeninge 4, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 25-10-2018.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw zie balklagen en dakconstructie bestaande uit twee schaar- en nokgebinten met nokbalk en gordingen. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden + topstuk). Rechthoekige vensters onder strek en geblokte ontlastingsbogen; luiken op begane grond. In de geveltop, rondboogvenster in geblokte omlijsting.

De achtergevel is een verlaagde puntgevel met deels bewaarde vlechtingen; aangebouwd torenachtig volume op rechthoekige plattegrond voorzien van rechthoekige opening met glas in lood en hogerop luik. Links, lagere aanbouw met poort, opgetrokken op de voormalige brandgang. Aan de waterkant, breedhuis van één bouwlaag onder leien zadeldak. Houten gevel van 1936 naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) geritmeerd door verspringende volumes onder meer van dakvenster en twee vierledige vensterregisters. Verankerde, bakstenen zijtuitgevel met rechthoekige zolderopening voorzien van afgeschuinde dagkanten.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1122/1936. Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, september 1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 115.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Dijver, Arentshuis, Gruuthuse en Onze-Lieve-Vrouwekerk met omgeving

Dijver, Eekhoutstraat, Groeninge, Gruuthusestraat, Guido Gezelleplein, Kartuizerinnenstraat, Kastanjeboomstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Groeninge (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

Groeninge (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.