Parochiekerk Sint-Bavo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Mere
Straat Meredorp
Locatie Meredorp zonder nummer, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Erpe Mere (actualisaties: 26-10-2006 - 05-12-2006).
  • Adrescontrole Erpe Mere (adrescontroles: 07-08-2007 - 07-08-2007).
  • Inventarisatie Erpe Mere (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Bavo

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Vrij grote naar het noordoosten georienteerde kruiskerk, met ommuurd tuintje aan de koorzijde. De voormalige gotische kerk werd in 1580 door brand verwoest. Wederopgebouwd in 1592 (koor), 1604 (schip) en 1643 (toren). Nieuwe grote brand in 1699; het jaartal 1744 aangebracht boven de ingang van de toren verwijst waarschijnlijk naar een restauratie na die brand. Het transept en de twee meest oostelijke traveeën zijn bewaard. In 1849 werd de kerk vergroot met twee traveeën en koor; oosttoren werd verder opgetrokken.

De plattegrond ontvouwt een driebeukig schip met vier traveeën, een uitspringend transept, een koor met twee rechte traveeën en vlakke koorsluiting; een vierkante oosttoren. Noordelijke en zuidelijke sacristie in de oksel van het transept en het koor. Transept en oostelijke travee zijn van zandsteen, verder, baksteenbouw met gebruik van zandsteen voor plint, negblokken en steunberen onder zadeldaken (leien). Sobere neogotische westgevel, gemarkeerd door vlakke zandstenen steunberen. Middentravee: getoogd portaal ingeschreven in een hoge spitsboognis met geprofileerde omlijsting, daarboven roosvenster met metalen roedenverdeling; bekronend vierkant daltruitertje van zandsteen onder ingesnoerde spits. In zijtravee spitsboogvensters (tweelichten) in kwartholle omlijsting met afzaat, daarboven eveneens rozetten met metalen roedenverdeling. Toegevoegde westelijke travee, met zelfde ordonnantie als de oudere oostelijke travee, verschil in materiaalgebruik. Noord- en zuidgevel geritmeerd door steunberen met twee versnijdingen, evenals het blijkbaar verlaagd transept voorzien van spitsboogvensters met vernieuwde tracering met laat-gotische inslag (drielichten). Radvensters in het koor. Vierkante toren met drie geledingen overeenkomend met drie bouwfasen: onderbouw met segmentboogdeurtje van 1744, tussengeleding met rondboogvenster uit de tweede helft van de 18de eeuw, bekroning met gekoppelde spitsboogvormige galmgaten met geprofileerd boogtracé en doorlopende onderdorpels. Middenbeuk: zuilen op hoge achtzijdige, met marmer beklede sokkel en gestileerde kapitelen onder spitsboogarcaden. Schip, zijbeuken en transept overkluisd met kruisribgewelven, gordelbogen en consooltjes. Koor met boheemse bekapping.

Mobilair: Doopvont Uit de 17de eeuw; biechtstoel uit de 18de eeuw; preekstoel uit de 18de eeuw; lambrizering uit de 18de eeuw; tochtportaal uit de 18de eeuw.

  • DHANENS E., Aanwijzende fotografische inventaris van het Belgisch patrimonium voor kunst en geschiedenis, Canton Aalst, Archives centrales et laboratoires, Brussel, 1950, p. 13-14.
  • D'HOKER A., persoonlijke notities.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Meredorp

Meredorp (Erpe-Mere)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.