erfgoedobject

Huis De Wildeman

bouwkundig element
ID: 82385   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82385

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen, dubbelhuis van samen vijf/vier + drie/één traveeën en twee bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen 17de-eeuwse trapgevels (8 treden + topstuk), in 1897 ingrijpend gerestaureerd. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): behoud van 18de-eeuwse schuiframen met klosjes aan de kalven, plaatsen van kleine roeden naar aanleiding van teruggevonden sporen, gebruik van oud glas, restaureren van luiken op de begane grond. Rechthoekige muuropeningen, op de begane grond met geblokte ontlastingsbogen, de twee linker vensters hebben een terugliggende latei. Bovenvensters in rondboognissen met afgeschuinde bepleisterde dagkanten, neobarokke zandstenen cartouches in de boogvelden. Geblokte rondboogvormige zoldervensters geflankeerd door achtzijdige oculi met bepleisterde omlijsting. Op de bovenverdieping, tussen twee rechter traveeën, rondboognis met Mariabeeld. Polygonale schoorsteenschacht op rechthoekige basis. De zijgevel is een witbepleisterde lijstgevel op grijze plint, rechthoekige 19de-eeuwse vensters met bewaard houtwerk, beluikt op de begane grond. Schamppaal op de hoek.

Interieur. Bewaarde balklagen en dakconstructies met schaargebinten. Op de bovenverdieping twee laatgotische schouwen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1975.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 197.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 434-435.
  • ESTHER J., A. Vandendorpe. Restaureren-renoveren, 1994, p. 71.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Huis De Wildeman [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82385 (Geraadpleegd op 14-07-2020)