Gebouw van de Mariacongregatie in Brugge

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Westmeers
Locatie Westmeers 33-35, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gebouw van de Mariacongregatie in Brugge

Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gebouw van de Mariacongregatie in Brugge

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalig gebouw van de Mariacongregatie in Brugge met haast gevelbrede kapel op de bovenverdieping, elf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vanaf 1974 stedelijke bibliotheek "LODE ZIELENS". Verankerde baksteenbouw in neogotische stijl naar ontwerp van architect K. Verschelde (Brugge), vervangt in 1881 vijf huizen van samen veertien traveeën en twee en één bouwlaag. Gebruik van zandsteen voor onder meer hoekkettingen, kruiskozijnen, onderdorpels, lateien en afdekking van zadeldaken. Lijstgevel geritmeerd door alternerend gebruik van: op de begane grond korfboogdeuren, één-, twee- en drielichten in rond- of korfboognissen met maaswerk, op de bovenverdieping blinde nissen en spitsboogvensters met glas-in-loodramen in tuitgeveltjes. Gevelstenen boven de deuren. Zijpuntgevels bekroond met kruisbloem, rechthoekige vensters in rondboognissen en ronde oculus in de toppen; het koor van de kapel wordt aan de linker zijgevel bijkomend verlicht door een drielichtvenster. De achtergevel is een lijstgevel van negen traveeën, rechthoekige muuropeningen op de begane grond, spitsboogvensters op de bovenverdieping. Kroonlijsten met tandenlijst. Tegen de brede vooruitspringende linker travee aan de achtergevel sporen van een afgebroken laag huis.

Interieur. Benedenzaal van negen traveeën gemarkeerd door moerbalken met balksleutels opgevangen door korbelen. De brede houten bordestrap leidt naar kapel met tribune: tien traveeën afgedekt met houten spitstongewelf, neogotische beschildering op muren en gewelf; op de koormuur, afbeelding van de Annunciatie in een vierpas geflankeerd door banderol dragende engelen.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 56/1881.
  • DE BLIECK M., Het congregatiegebouw in de Westmeers te Brugge, in BO, 1997, nummer 3, p. 143-162.
  • LAGRAIN R., Iets over de Mariacongregatie te Brugge, in Biekorf, 88, 1988, p. 54-58.
  • DE WAELE G., De fundatie Capron-Dezutter, de Germana en de Congregatie van Sint-Salvator te Brugge, in Biekorf, 88, 1988, p. 59-68.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

maakt deel uit van Westmeers (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

Westmeers (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.