erfgoedobject

Stadswoningen

bouwkundig element
ID: 82398   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82398

Juridische gevolgen

Beschrijving

Geheel, in zijn huidige vorm bestaande uit het linker deel met garage en enkelhuis van één bouwlaag en rechts het hoofdgebouw, opgevat als dubbelhuis van vier/drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen). Aan tuinzijde zijn hierop drie parallelle haakse achterhuizen geënt van respectievelijk één en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). "Kunstige Herstelling" van 1963 naar ontwerp van architect R. Platteeuw (Brugge), ingrijpende restauratie: verbouwen van het linkse, oorspronkelijk met 18de-eeuwse openingen op begane grond: verlagen van de deur, nu met zandstenen latei en aanbrengen van ramen met kleine roedeverdeling, twee linker traveeën vervangen door garagepoort. Voorts in rechter gevel verwijderen van de imitatienegblokken, doorlopende banden, bepleisterde plint, wegnemen van de dief ijzers en vervangen van de sierankers door eenvoudigere. In 1992, consoliderende "Kunstige Herstelling" van het hoofdgebouw naar ontwerp van architect E. Olivier (Brugge) onder meer hermetselen van de getrapte top. De door L. Devliegher vermelde speklagen ter hoogte van de dorpels zijn inmiddels verdwenen.

Verankerde bakstenen lijstgevels, links enkelhuis met gevelbrede getrapte top (5 treden + topstuk) en dito centrale top (6 treden + topstuk) in het rechts gelegen dubbelhuis, boven zijn deur voorzien van een jaarsteen "16.6", doch oudere kern. Dubbelhuis voorzien van zandstenen bolkozijnen, afgeschuinde dagkanten en ontlastingsbogen, behalve in de zijtravee van de tweede bouwlaag op de verdieping, vensters met glas in lood. Rechthoekige deur met geprofileerde zandstenen druiplijst op consoles. Zijgevels uitlopend op hoge schoorsteenschachten met afgeronde rookmonden. Rondbogig zoldervenster in getrapte linker top.

Achtergevels: aansluitend bij het dubbelhuis, twee verankerde bakstenen tuitgevels, korfboogdeur en rechthoekige vensters, zoldervensters in korfboognissen met afgeschuinde dagkanten. Lage tuitgevel aanleunend bij het enkelhuis.

Interieur. Bewaarde balklagen en laatgotische schouw; ook resten van een muurschildering uit de tweede helft van de 15de eeuw met voorstelling van de "Geboorte van Christus", ontdekt in 1910 op de oudere gemene noordelijke muur, toenmalige restauratie "gecorrigeerd" in 1981.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002063.
  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2255/1991.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 320/1963.
  • BUYLE M.–BERGMANS A., Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, in M&L cahier 2, Brussel, 1994, p. 102-103.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 197.
  • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 164-165.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 436.
  • DEVOS D. (ed.), Brugge…, 1975, p. 197.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82398 (Geraadpleegd op 19-01-2020)