erfgoedobject

Beluik Het Wevershof

bouwkundig element
ID: 82403   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82403

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Beluik Het Wevershof
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalig Fort "het Wevershof", grootste Fort of beluik van de stad, aan de zuidkant palend aan de gracht van het Begijnhof. Vóór de oprichting van het Fort, tussen 1835 en 1850, achtereenvolgens vestiging van de stokerij Verstraete, zie Komvest en een aardappelmeelfabriek.

1850: bouwen van 34 huisjes, 16 als verbouwing van bestaande ateliers en 18 nieuwe huisjes; uitbreiding van de fabriek tot aan het Bakkersreitje, zie Zonnekemeers nummer 1.

1864: stopzetten van de meelfabriek.

1870: herbouwen van een aantal huisjes.

1936: aankoop door de Commissie van Openbare Onderstand, de huisjes krijgen dan het statuut van godshuisjes, herbouwen van nummers 1, 17 en 22; enkele pandjes moeten wijken voor de viaduct, opgericht in 1936 en afgebroken in 1992, zie Zonnekemeers.

1994-1996: "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect R. Michielssens (Brugge) renoveren en samevoegen van de huisjes nu voornamelijk drie à vier traveeën, restaureren van de gevels en nieuwbouw van de hoekpanden naar bestaand model; ook heraanleg van de binnenplaats.

Ingang via het Zonnekemeers gemarkeerd door gevelsteen met opschrift "DIT BELUIK HET WEVERSHOF / WERD DEN 17-1-1924 AANGEKOCHT DOOR DE / BURGERLIJKE GODSHUIZEN VAN BRUGGE / BIJ BESLISSING VAN DE COMMISSIE VAN / OPENBARE ONDERSTAND VAN 10-5-1937 / WERD HET AANGEWEND ALS BELUIK / VAN GODS- HUIZEN DANK AAN DE ERFGIFTE / VAN WIJLEN DEN HEER LEON DEMEULEMEESTER / OVERLEDEN TE ELSENE (BRUSSEL) / DEN 17 - 3 - 1933".

Eenheidsbebouwing van tweeëntwintig huisjes gelegen rond een binnenplaats op onregelmatige plattegrond. Breedhuizen van - oorspronkelijk - twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde, witbeschilderde lijstgevels op zwarte plint. Rechthoekige muuropeningen, ramen en bovenlichten van de deuren met kleine roedeverdeling. Op de bovenverdieping kordonvormende lekdrempels, vensters afgewisseld met blinde vensters. In de achtergevels van de zuid- en noordvleugels toont de gebruikte baksteen het onderscheid aan tussen de oorspronkelijke en nieuwgebouwde woningen. Achteraan het Fort leidt een korfboogpoort naar recente buurtgarages toegankelijk via Oostmeers.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Stad Brugge, Bouwvergunningen, nr. 743/1994.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 437.
  • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, 1-4, 1996, p. 141-144.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beluik Het Wevershof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82403 (Geraadpleegd op 19-01-2021)