erfgoedobject

Meubelmakerij

bouwkundig element
ID: 82404   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82404

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Meubelmakerij
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Beeldbepalend breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen). Voormalige bedrijfsgebouwen van meubelmakerij: winkel en woonhuis aan straatzijde van 1911 naar ontwerp van architect K. Poupaert (Brugge), achterbouw met 18de-19de-eeuwse lijstgevels van voormalige werkhuizen uitziend op het water hoorden oorspronkelijk bij de fabriek, zie Wevershof. Het complex krijgt in 2000 een herbestemming als woonproject naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge). Daartoe worden in 2002 de aanpalende huizen nummers 3-5, deeluitmakend van de meubelmakerij en met historiserende gevels van 1938 naar ontwerp van architect M. Dinnewet (Brugge), afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.

Monumentale onderkelderde en verankerde baksteenbouw met zijgevel van één travee palend aan de Bakkersrei. De voorgevel heeft een brede middentravee geflankeerd door licht vooruitspringende hoekblokken, aan voor- en zijkant afgewerkt met trapgevels. Historiserende industrië le architectuur maar met haast travee-brede beglazing met verticale geleding en typische roedeverdeling in de bovenlichten. Van de rechthoekige vensters rusten de houten lateien op consoles en hebben enkele een brede ontlastingsboog.

Aan de Bakkersrei verschillende achter elkaar liggende panden onder zadeldaken met één à twee bouwlagen. Witbeschilderde verankerde bakstenen lijstgevels met rechthoekige vensters met grote roedeverdeling.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nr, 1275/2000.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 106/1910.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Meubelmakerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82404 (Geraadpleegd op 06-12-2019)