erfgoedobject

Sint-Janshospitaal - Kruisweg met Calvariegroep

bouwkundig element
ID
82414
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82414

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kruisweg met calvariegroep. Gelegen in de noordoosthoek van de hospitaalsite en aangebracht tegen bakstenen tuinmuur van Goezeputstraat. Grafmonumenten met witmarmeren grafplaten, voor de hospitaalzusters in 1762 opgericht op het toenmalige kerkhof; in 1792 toevoegen van witmarmeren kruiswegtaferelen naar ontwerp van steenhouwer S. Siersack en calvariegroep met eikenhouten 17de-eeuws beeld van Christus en zandstenen 18de-eeuwse beelden van Maria en Johannes. Met de aanleg van de 19de-eeuwse ziekenzalen worden de Calvarie en Kruisweg overgebracht naar de huidige locatie. Beelden van de Calvarie worden in 1872 hersteld door beeldhouwer J. Van Nieuwenhuyse (Brugge) en verhuizen naar het Memlingmuseum.

1981-1991: restauratie en heraanleg van de site naar ontwerp van Dienst Monumentenzorg Brugge in twee fasen. Enerzijds restaureren van de bakstenen muur met steunberen en oprichten van een haakse constructie voor de Calvarie en twee flankerende zitbanken. Daarachter aanleggen van een nieuwe voetgangersweg met segmentboogpoortje met ijzeren hek leidend naar de Goezeputstraat, vóór de kruisweg aanleg van plantsoen met wandelpad. Anderzijds, tijdens tweede fase, restauratie van de grafmonumenten en beeldhouwwerk: vervolledigen en herstellen van verdwenen arduinen kolommen met grafplaten, restaureren van kruisweg en hermaken van zes verdwenen platen geïnspireerd op bestaande naar ontwerp van beeldhouwer P. Goetinck (Brugge), kopiëren van zandstenen beelden van Johannes en Maria naar ontwerp van beeldhouwer J. Franck (Brugge), gieten van bronzen Christusbeeld door D. De Groeve (Hansbeke) naar oorspronkelijk houten model.

Onder zadeldakjes, 14 arduinen grafmonumenten in classicistische stijl, bestaande uit: een vierzijdige kolom op geprofileerd voetstuk en bovenaan bredere beeldnis met kruiswegtaferelen, gebogen fronton met sluitsteen. Grafplaten aan de voorzijde van de kolom, soms versierd met symbolen refererend aan de dood. Op drie voetstukken 18de-eeuwse steenhouwersmerken te identificeren met P.C. Trigalet (Arquennes).

Calvariegroep met beelden van gekruisigde Christus, Maria en Johannes onder zadeldakje en op arduinen sokkel, daarachter in de afscheidingsmuur twee ruitvormige 18de-eeuwse grafstenen.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000120.
  • CONSTANDT L. 1994: Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 63-67.
  • VAN BELLE J.L. 1994: Signes lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et nord de la France, nr. 433, 58.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is deel van
    Mariastraat (Onze-Lieve-Vrouwekwartier)

  • Is deel van
    Sint-Janshospitaal


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Sint-Janshospitaal - Kruisweg met Calvariegroep [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82414 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.