Godshuis De Moor

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Boeveriestraat
Locatie Boeveriestraat 52-62, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis De Moor

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Godshuis De Moor: gevels en bedaking
gelegen te Boeveriestraat 52, Boeveriestraat 54, Boeveriestraat 56, Boeveriestraat 58, Boeveriestraat 60, Boeveriestraat 62 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig godshuis zogenaamd "DE MOOR/ 1480".
1480: stichting door Donaas De Moor en echtgenote Adriana De Vos.
1562: op de kaart van Marcus Gerards weergegeven als lage woningen met dakvenster.
1908: hof deels ingenomen door het achterliggende godshuis Reyphins.
1960-1961: uitbreiding van de eenkamerwoningen met één kamer aan de tuinzijde.
1997-1998: buitenschilderwerken.

Dertien lage enkelhuisjes gebouwd volgens spiegelbeeldschema, telkens van twee traveeën onder zadeldak (leipannen). Verankerde bakstenen witgeschilderde Vlaamse gevels van baksteen. Vernieuwde gevelstenen verwijzen naar de beheerders namelijk het Sint-Juliaansgesticht (vier woningen), de ambachten van de timmerlieden, de metselaars en de kuipers (elk drie woningen). Rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten, terugliggende latei en bolkozijn. Korfboognis. In de per baksteenlaag getrapte dakvensters, rechthoekig luik doorgaans opgenomen in een rondbogige nis en uitzonderlijk een tudorbogige (nummer 59). Korfboogdeur met afgeschuinde dagkanten. Bewaarde balklagen en dakconstructie.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW000290.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1975.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 48-50.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 32.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Boeveriestraat

Boeveriestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.