erfgoedobject

Windmolen Molen Van der Haegen

bouwkundig element
ID: 8244   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8244

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Molen Van Der Haegen". Houten standaardmolen die verschillende malen werd verplaatst (Mere -Nieuwerkerken - Mere) van 1771, jaartal af te leiden uit een inscriptie op een dwarsbalk die eveneens de naam van de bouwer vermeldt: Doet elck u werck - ik 't mijn / I - D -Backer wou mij alsoo stellen. IJzers met jaartal 1632 verwijst naar de vroegere molen waarvan materiaal werd herbruikt. Tot 1780 eigendom van de paters Jezuïeten van Aalst, waarna eigendom van de molenaarsfamilies van Landuyt (1780-1921) en Van der Haegen.

  • D'HOKER A., De Windmolen Van der Haegen, in Medede1ingen van de heemkundige Kring, II, 1962/3, juli, p. 38-39.

Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  : 1978


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Windmolen Molen Van der Haegen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8244 (Geraadpleegd op 02-07-2020)