erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus

bouwkundig element
ID
8251
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8251

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenvoudige hallekerk uit de 18de eeuw met gotische oosttoren, het omringend kerkhof is vervangen door een groenaanplanting waarrond een laag bakstenen muurtje en parking.

De plattegrond ontvouwt een driebeukige kerk van vier traveeën, een koor met twee rechte traveeën afgesloten door een achtzijdige toren (bovenbouw), eenlaagse noordelijke en zuidelijke sacristie in de oksels van koor en schip. Bakstenen schip op plint van zandsteen, 1786 gedateerd op de sluitsteen van de deur in de westgevel; beraapte west- en noordgevel, witgeschilderde zuidgevel; vroeggotische toren van zandsteen. Schip onder doorlopend zadeldak, sacristieën onder afgesnuit zadeldak. Strenge classicistische voorgevel, geritmeerd door Toscaanse pilasters. Rondboogdeur in rechthoekige hardstenen omlijsting met neuten en bekronende druiplijst; rozetten in de zwikken, trapezoidale sleutel met vermeld jaartal. Daarboven rondboogvenster en oculus. Het geschilderde jaartal 1862 duidt op de heropening van de kerk. Noord- en zuidgevel: eenvoudige rondboogvensters met vlakke omlijsting en lekdrempels van arduin. Merkwaardige vroeggotische toren van circa 1300, geflankeerd door steunberen: oorspronkelijk kruisingstoren, zie dichtgemetselde scheibogen. Vierkante romp overgaand in een achthoek onder geknikte spits (leien). Galmgaten ingewerkt in het midden van drie gekoppelde spitsboognisjes op sierlijke colonnetjes; kroonlijst op consooltjes. Middenbeuk met rondboogarcaden op Toscaanse zuilen met entasis; kapitelen en dekplaten van arduin; achtzijdige sokkel (arduin). Rozetjes in de zwikken. Schip, zijbeuken en koor overdekt met Boheemse kappen tussen gordelbogen, opgevangen door consoles. Toren met binnenin deels weggebroken bakstenen traptoren, de scheibogen op imposten van zandsteen zijn duidelijk zichtbaar, vlakke houten zoldering. Tegen de toren, ten oosten, een calvarie met beelden uit de 18de eeuw.

Mobilair: Classicistische altaren, hoofdaltaar (vierde kwart van de 18de eeuw) en zijaltaren (19de eeuw); Lodewijk XVI-lambrisering van het koor; koorbanken door Peter de Meter (Geraardsbergen, 1754); communiebank (18de eeuw); neorococobiechtstoelen (1871); predikstoel hermaakt in 1805 naar een voorbeeld van 1719. Doksaal uit de 18de eeuw met orgel door Van Peteghem.

  • Notities bewaard op de pastorie.

Bron: D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5n1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs: d'Huyvetter, Clio; de Longie, Bea; Eeman, Michèle
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Bij de meest recente restauratie werd de beraping op de west- en zuidgevel verwijderd. De Calvariebeelden werden verplaatst naar het kerkinterieur. De lambrisering in de beuken is een realisatie van Louis Van Erkel.

  • Informatie verkregen van G. Liessens (19 januari 2018).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

  • Is deel van
    Aaigemdorp

  • Is deel van
    Dorpskern Aaigem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8251 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.