Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Erpe-Mere
Deelgemeente Aaigem
Straat Aaigemdorp
Locatie Aaigemdorp zonder nummer, Erpe-Mere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Erpe Mere (actualisaties: 26-10-2006 - 05-12-2006).
  • Adrescontrole Erpe Mere (adrescontroles: 07-08-2007 - 07-08-2007).
  • Inventarisatie Erpe Mere (geografische inventarisatie: 01-01-1978 - 31-12-1978).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Heiligen Niklaas en Laurentius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Niklaas en Leonardus: orgel
gelegen te Aaigemdorp zn (Erpe-Mere)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Aaigem

Deze bescherming is geldig sinds 21-02-1978.

Beschrijving

Eenvoudige hallekerk uit de 18de eeuw met gotische oosttoren, het omringend kerkhof is vervangen door een groenaanplanting waarrond een laag bakstenen muurtje en parking.

De plattegrond ontvouwt een driebeukige kerk van vier traveeën, een koor met twee rechte traveeën afgesloten door een achtzijdige toren (bovenbouw), eenlaagse noordelijke en zuidelijke sacristie in de oksels van koor en schip. Bakstenen schip op plint van zandsteen, 1786 gedateerd op de sluitsteen van de deur in de westgevel; beraapte west- en noordgevel, witgeschilderde zuidgevel; vroeg-gotische toren van zandsteen. Schip onder doorlopend zadeldak, sacristieën onder afgesnuit zadeldak. Strenge classicistische voorgevel, geritmeerd door Toscaanse pilasters. Rondboogdeur in rechthoekige hardstenen omlijsting met neuten en bekronende druiplijst; rozetten in de zwikken, trapezoidale sleutel met vermeld jaartal. Daarboven rondboogvenster en oculus. Het geschilderde jaartal 1862 duidt op de heropening van de kerk. Noord- en zuidgevel: eenvoudige rondboogvensters met vlakke omlijsting en lekdrempels van arduin. Merkwaardige vroeg-gotische toren van circa 1300, geflankeerd door steunberen: oorspronkelijk kruisingstoren, zie dichtgemetselde scheibogen. Vierkante romp overgaand in een achthoek onder geknikte spits (leien). Galmgaten ingewerkt in het midden van drie gekoppelde spitsboognisjes op sierlijke kolonnetjes; kroonlijst op consooltjes. Middenbeuk met rondboogarcaden op Toscaanse zuilen met entasis; kapitelen en dekplaten van arduin; achtzijdige sokkel (arduin). Rozetjes in de zwikken. Schip, zijbeuken en koor overdekt met boheemse kappen tussen gordelbogen, opgevangen door consoles. Toren met binnenin deels weggebroken bakstenen traptoren, de scheibogen op imposten van zandsteen zijn duidelijk zichtbaar, vlakke houten zoldering. Tegen de toren, ten oosten, een calvarie met beelden uit de 18de eeuw.

Mobilair: Classicistische altaren, hoofdaltaar (vierde kwart van de 18de eeuw) en zijaltaren (19de eeuw); Lodewijk XVI-lambrisering van het koor; koorbanken door Peter de Meter (Geraardsbergen, 1754); communiebank (18de eeuw); neorococobiechtstoelen (1871); predikstoel hermaakt in 1805 naar een voorbeeld van 1719. Doksaal uit de 18de eeuw met orgel door Van Peteghem.

  • Notities bewaard op de pastorie.

Bron: D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; d'Huyvetter, Clio & de Longie, Bea

Datum tekst: 1978

Aanvullende informatie

Bij de meest recente restauratie werd de beraping op de west- en zuidgevel verwijderd. De Calvariebeelden werden verplaatst naar het kerkinterieur. De lambrisering in de beuken is een realisatie van Louis Van Erkel.

  • Informatie verkregen van G. Liessens (19 januari 2018).

Verhelst, Julie (24-01-2018 )

Relaties

maakt deel uit van Aaigemdorp

Aaigemdorp (Erpe-Mere)

maakt deel uit van Dorpskern Aaigem

Aaigemdorp 1-5, 2-4, Aaigemdorp 72-98, 77-105, Griet 3, Ratmolenstraat 1 (Erpe-Mere)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.