erfgoedobject

Speelmanskapel

bouwkundig element
ID
82530
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82530

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Speelmanskapel
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-1998

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Speelmanskapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalige kapel van de speelliedengilde, zogenaamd "Speelmanskapel", gebouwd in 1421. Op kaart van Marcus Gerards (1562) afgebeeld als kapel van vier traveeën, in het westen bekroond door spitse toren. In 1789, opheffing van de gilde en openbare verkoop van de kapel. In de loop van de 19de eeuw gebruikt als houtzagerij "Van Acker" en vrij ingrijpend verbouwd onder meer vervangen van het gepolychromeerde spitsbooggewelf, dichten van het oostelijk venster en aanbrengen van de grote poort in de onderbouw en van de afgeschuinde hoek. In 1968-1969, grondige, historiserende restauratie naar ontwerp van Technische Dienst onder leiding van architect Eric Vyncke (Brugge): terugbrengen naar situatie van vóór 19de-eeuwse veranderingen behalve klokkentoren, wegens gebrek aan bronnenmateriaal. Zuid-west-georiënteerde kapel van het zaalkerktype aanknopend bij de sobere, streekeigen baksteengotiek. Rechthoekige plattegrond van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen). De oostgevel is een verankerde puntgevel met schouderstukken; groot spitsboogvenster met afgeschuinde, geprofileerde dagkanten en afzaten; aflijnende waterlijst doorlopend over de zuidgevel; rechts kleine eenvoudige deur onder natuurstenen latei. Zuidgevel doorbroken door drie spitsboogvensters zie voorgevel. Glas-in-loodramen met ijzeren harnas naar doorsneepatroon van de 17de eeuw. Op de hoek, natuurstenen nis waarin Mariabeeld.

Interieur. Muren tot 1968-1969 voorzien van fresco's onder meer van de Geklede Christus aan het Kruis (noorden), speellieden en bloemen (westen) en een Volto Santo (noorden). Gotische piscina, ontdekt tijdens restauratie van 1968-1969. Nieuw houten spitstongewelf.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, dossier DW002063.
  • BERGMANS A., Van Lucca naar Brugge. Een volto santo in de Speelmanskapel, in M&L, XII, 1993, nummer 6, p. 17-24.
  • DEVOS P., Brugge, herwonnen schoonheid, Tielt, 1975, p. 143-147.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Speelmanskapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82530 (Geraadpleegd op 24-06-2021)