erfgoedobject

Hoeve Het Kloosterhof

bouwkundig element
ID
8255
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8255

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Het Kloosterhof
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Aaigem
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

"Het Kloosterhof", vrij grote gesloten hoeve, gelegen in de dorpskom, ten zuidwesten van de kerk. Aaneengesloten hoevegebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide binnenkoer met tuin. Aan de straatkant, rechthoekige inrijpoort met houten latei, opgenomen in de dwarsschuur.

Ten noordwesten, eenlaags boerenhuis met vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met klokkenruiter. Baksteenbouw met lange, stevige muurankers op hoge afgeschuinde plint, uit de tweede helft van de 17de eeuw, met latere aanpassingen. Gedecapeerde erfgevel met verhoogde begane grond. Uiterst links, rechthoekig keldervenster met diefijzers, links voorheen beluikt kruiskozijn met diefijzers; verder vernieuwde segmentboogvensters met omlijsting van gesinterde steentjes met druiplijstje (Rijnvorm) dito deurtje waarboven sporen van zandsteenblokken, verwijzend naar een bovenlicht. Witgekalkte aanbouw onder lessenaarsdak uit de 19de eeuw aan de achtergevel. Linker zijgevel met stevige, vernieuwde steunberen. Rechts prettig gecementeerde, van schijnvoegen voorziene zijpuntgevel aan de straatkant, met voortuintje met gesmeed ijzeren hek. Rondboogvormige benedenvensters en -deur; lekdrempels. Segmentboogvormige bovenvensters in vlakke omlijsting met doorlopende onderdorpels. Pseudovakwerk in de geveltop. Binnenin fraaie gotische schouw.

Witgeverfde dienstgebouwen onder zadeldaken, baksteenmetselwerk met lange muurankers; gepikte plinten. Segmentboogvormige muuropeningen en halve radvensters.

Ten noordoosten, voetgangersdeur en haakse stalvleugel met veldpoort. Ertegenover reeds vermelde dwarsschuur, waarschijnlijk oudste dienstgebouw met sterk overhellend dak op daklijstbalkjes.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Aaigemdorp

 • Is deel van
  Dorpskern Aaigem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoeve Het Kloosterhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8255 (Geraadpleegd op )