erfgoedobject

Landhuis het Heestertje

bouwkundig element
ID: 82554   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82554

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achter een recente garagepoort ligt een voormalig buitengoed, zogenaamd "Heester van Gerard de Groote", horend bij Koningin Elisabethlaan 20. Marcus Gerards (1562) tekende een deels omgracht huis met traptoren en aanleunend lager gebouwtje. Op een naïef plan uit de 17de eeuw is de woning afgebeeld ten midden van aspergebedden. In 1998-2001, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect K. Lansoght en G. Vandenabeele (Brugge) en bouw van een hedendaagse vleugel.

Quasi volledig vrijstaand pand op rechthoekige plattegrond aan de zuidwestzijde voorzien van een veelzijdige traptoren, uit het laatste kwart van de 15de eeuw, zie eerste vermelding in archieven. Verankerde bakstenen lijstgevels en dito zijpuntgevels onder zadeldak (Vlaamse pannen); twee traveeën en twee bouwlagen. Noordelijke gevel met gedicht bolkozijn onder dito segmentboogopening. Oostelijke muur doorbroken door drie rechthoekige vensters onder strek, op de bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten. Westelijke muur: toegemetste spitsbogige kelderdoorgang en hogerop een kruiskozijn. Traptoren onder leien kegelvormige spits met spitsboogpoortje voorzien van afgeschuinde dagkanten en ontlastingsboog; hogerop metselaarstekens van geglazuurde baksteen; licht getoogde luikopeningen.

Interieur. Gedeeltelijk ingenomen door opkamer boven kelder met tongewelf. Zolderingen van moer- en kinderbalken, op begane grond voorzien van sleutelstukken met afgerond profiel en op de bovenverdieping met peerkraalprofiel. In de traptoren: natuurstenen spiltrap; twee korfboogdeuren naar het huis.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, Archief, dossier DW000538.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Via Europa, reisverhalen in steen, Brugge, 1999, pagina's 14-21.
  • DELEPIERE A., HUYS M., Heesters ofte huyzekens van plaisance te Brugge, in M&L, IX, 1990, nummer 2, pagina's 55-62.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 26-27.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004

Aanvullende informatie

In het beschermingsdossier wordt het Heestertje aan het begin van de 16de eeuw gedateerd.
  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000538, Heestertje, advies KCML (1987).
Auteurs : Lambein, Sofie
Datum: 10-11-2015

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Landhuis het Heestertje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82554 (Geraadpleegd op 09-07-2020)