erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
82559
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82559

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
    Deze bescherming is geldig sinds 09-06-2004

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Diephuis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, ook breedhuis; Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw tot het eerste kwart van de 17de eeuw, zie dakgebinte. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1994 naar ontwerp van architect P. Delacourt (Brugge) met betrekking tot gevels van achterhuis. Verankerde en beschilderde bakstenen trapgevel (10 treden + topstuk) op aangepaste begane grond; natuurstenen hoekblokken. Aangepaste rechthoekige vensters onder strek en ontlastingsboog; arduinen lekdrempel. Verankerde bakstenen zijgevel van drie bouwlagen, parallel aan trap naar oever van de rei; deurtje vormt rechtstreekse verbinding met rei. Afgetopte, oorspronkelijk uitkragende schoorsteenschacht, opgevangen door segmentboog, zie sporen. In het rondboognisje, Mariabeeld met Kind boven ijzeren lichtarm.

Achterhuis, mogelijk uit de 18de eeuw, met drie verankerde bakstenen tuitgevels van respectievelijk één, drie en twee traveeën Links, erker onder leien lessenaarsdak geschraagd door een zware segmentboog tussen getrapte rechtstanden met sporen van gedicht venster in zijgevel; klein topvenster met afgeschuinde dagkanten; hoge, verankerde schoorsteenschacht met rookpot. Centrale tuitgevel oorspronkelijk lager zoals aangeduid door resterende vlechtingen, bouwnaad en tweede vlechtingenrij; drie keldervensters en voorts rechthoekige vensters onder vernieuwde latei van natuursteen en ontlastingsboog; in de top, rechthoekige luikopening met afgeschuinde dagkanten en ontlastingsboog onder ronde oculus. Derde gevel met vlechtingen en soortgelijke vensters; op kelderniveau rechts korfboogdeur (1873).

Interieur. Centraal onderkelderd door gedrukt graatgewelf uit de 18de eeuw(?) en rechts door tongewelf. Dakconstructie uit de 18de eeuw, teruggaand tot de verbouwing aan centrale tuitgevel.

Aan de Pottenmakersstraat, bakstenen muur waarin spitsboogpoort met afgeschuinde dagkanten en natuurstenen aanzetstenen; houten poort met gedateerde naald "1687". Rondboognis met ontlastingsboog op als hoofdjes uitgewerkte aanzetstenen van natuursteen, mogelijk van herbruikmateriaal.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 19 juli 1994.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 154/1873.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 74.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82559 (Geraadpleegd op 23-01-2021)