erfgoedobject

Samenstel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID: 82601   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82601

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), door jaarankers gedateerd "1631". Vrij ingrijpende "Kunstige Herstelling" van 1912-1913. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1992 naar ontwerp van architect J. Mostaert (Brugge) met betrekking tot de straatgevels. Later aangepast onder meer ter hoogte van begane grond. Links palend aan voormalig brandstraatje, afgesloten door bakstenen muur met poortje. Twee verankerde bakstenen trapgevels (respectievelijk 8 en 7 treden + topstuk) op vernieuwde plint van natuursteen. De verlaagde muuropeningen van de winkelpuien bewaren de afgeschuinde dagkanten en de geblokte boogruggen met mascaron van de vroegere rondboognissen. Rechthoekige bovenvensters met afgeschuinde zijkanten en strek, blijkbaar voorheen ook gevat in rondboognissen, zie sporen in het metselwerk. In de geveltoppen, rechthoekig venster in rondboognis met maaswerkversiering (verstrengelde driepas en gordijnboog); behouden tussenstijl in de rechter top. De achtergevels zijn verankerde bakstenen puntgevels met rechthoekige openingen onder strek.

Interieur. Balklagen wijzen op de oude kern. Begane grond bewaart een door gecanneleerde pilasters geritmeerde gang en links een uitvoerig versierd 18de-eeuws salon - heden in gebruik als winkelruimte - met bewaarde marmeren schouwen, en een laatbarok pleisterplafond. Rechts, recent herbouwd breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met enige neobarokinslag; links tudorboogpoort in geprofileerde omlijsting van natuursteen. Gevelsteen op de penant van de bovenverdieping met opschrift " DIT HUYS/ WIERDT GHENAEMT/ DE ROODE CAEMERE".

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 77.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Samenstel van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82601 (Geraadpleegd op 18-01-2021)