erfgoedobject

Burgerhuis Den Ghecroonden Hamere

bouwkundig element
ID
82677
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82677

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Den Ghecroonden Hamere", zie opschrift in gotisch schrift in de gevelstenen. Neogotisch getint enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan het zadeldak, mechanische pannen), gebouwd in 1908 naar ontwerp van architect Louis Ernest Charels (Brugge). Gewijzigd in 1937 naar ontwerp van architect H. Van Acker, onder meer vernieuwen het houtwerk van de vensters op de begane grond. Combinatie van breedhuis- en diephuistype met haast gevelbrede trapgevel (7 treden + topstuk) en enkelhuisopstand. Verankerde baksteenbouw met verwerking van natuursteen voor de sokkel, kruis- en bolkozijnen, aanzet- en gevelstenen. Gevelopbouw en ornamentiek aansluitend bij de regionale en lokale baksteengotiek. Onder meer de spitsboogarcade op halfzuilen met hoge stenen basementen die de licht uitkragende bovenverdieping opvangt; de kruisvensters, opgenomen in rondboogvormige vensternissen met uitgewerkt maaswerk in het boogveld op de tweede bouwlaag; accoladeboognis met luik in de geveltop. Rechtertravee gemarkeerd door segmentboogdeur met geprofileerd beloop en uitgewerkte trapezoïdale stenen erker onder leien bedaking. Glas in lood in de bovenlichten. Links hoge schoorsteenschacht, eveneens naar historisch patroon.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 171/1908, nummer 805/1937.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis Den Ghecroonden Hamere [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82677 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.