erfgoedobject

Schoolgebouw

bouwkundig element
ID: 82712   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82712

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotisch getint gebouw van acht traveeën en twee bouwlagen; gevelsteen met opschrift "G. VANHOUTRYVE / ARCHITECTE / BRUGES". Bovenverdieping gedomineerd door drielichten met als speklagen doorgetrokken tussen-, onder- en bovendorpels; gekoppelde rollagen op de tweede bouwlaag. Op hoek Groene-/ Beenhouwersstraat: verankerde bakstenen schoolvleugel onder schilddak uit het vierde kwart van de 19de eeuw met ommuurde koer aan Beenhouwersstraatzijde. Neogotische muur van 1891, op de uiteinden telkens verlevendigd door een spitsboogfries met ertussen korte lisenen en spaarvelden; spitsboogdeurtjes in de eerste en laatste travee waarvoor de bouwaanvraag een gekanteelde bekroning voorziet; natuurstenen gevelsteen met opschrift "ST JACOBS / LEER- EN WERKSCHOOL / HUISHOUDKUNDIGE KLAS" in de linker travee.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 69/1891, nummer 466/1924, nummer 398/1931, nummer 750/1934, nummer 831/1935.
  • BONNEURE F., Het verhaal van Anna Puttemans en de Brugse Maricolen, in Brugge die scone, XVIII, 1997, p. 11-13.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 276-277.
  • MADOU M., Van Marollekens tot Maricolen, Brugge, 1997.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 198.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Schoolgebouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82712 (Geraadpleegd op 28-02-2020)