erfgoedobject

Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Bijstand

bouwkundig element
ID: 82783   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82783

Juridische gevolgen

Beschrijving

Godshuis "O.L.V. BIJSTAND 1711", zie opschrift. Gesticht in 1690 door Pieter De Clerck en zijn derde echtgenote Constance van de Walle en bestaande uit zes woningen voor vrouwen en een kapel. Oorspronkelijk lagen aan de straat vier lage huisjes met blinde muur en de kapel geflankeerd door twee huisjes aan de kleine binnenplaats; het geheel toegankelijk via een barok poortje en overwelfde gang. In 1949, aanbrengen van natuurstenen kruiskozijnen in voorgevel. In 1993-1994, consoliderende restauratie en aanpassing tot twee ruimere woongelegenheden. In zijn huidige vorm, vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen), middenin gemarkeerd door een hoge, schoorsteenschacht met uitgewerkte rookmonden. Voorgevel: verankerde en geelbeschilderde, bakstenen lijstgevel, links uitgewerkt als deurtravee bekroond door een tuitgeveltje met vlechtingen. Rechthoekige deur met afgeschuinde dagkanten en natuurstenen kroonlijst op dito consoles; kleine beschilderde natuurstenen nis in geprofileerde omlijsting waarin Mariabeeldje. De achtergevel, aan de binnenplaats, is een lijstgevel met twee tot puntgevel uitgewerkte dakvensters.

Aan de binnenplaats is de kapel opgenomen tussen twee woningen, onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en beschilderde bakstenen lijstgevel bekroond door drie puntgeveltjes met zoldervenster. Elke twee traveeën brede woning behoudt een segmentboogdeur onder rechthoekig bovenlicht, beide met afgeschuinde zijkanten; licht getoogd zolderluik. Binnenin overwelfd met graatgewelven.

Kapel van drie traveeën; rechthoekige deur onder natuurstenen latei tussen licht getoogde vensters in geriemde omlijstingen met oren, neuten en kroonlijstje; boven de deur een kleiner segmentboogvenster als bovenlicht; barokke deurnaald met onder meer voorstelling van Heilige Petrus. Binnenin overwelfd met kruisribgewelf.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en landschappen, Archief, dossier DW002063.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 55/1949.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 319 (onder nummers 18-28).
  • QUACKELBEEN P., De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rug, 1974, p. 148-150.
  • ROTSAERT J., Godshuis O.L.V. Van Bijstand, Rozendal 18-26 en Godshuis der Zeven Blijdschappen, Zaksken 26-32. Eén stichter: Pieter Declerck, in Brugs Ommeland, II, 1970, p. 98-111.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Bijstand [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82783 (Geraadpleegd op 19-01-2021)