Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zakske
Locatie Zakske 26-32, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"GODSHUIS / O.L.V. BOODSCHAP / 1711", zie natuurstenen gevelsteen boven deur. Aangekocht in 1691 en gesticht door Pieter de Clerck als vier woningen met telkens twee wooneenheden. Grosso modo volledig ingebouwd breedhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen); aan straatzijde enkel één travee met tudorboogpoortje en rechthoekig venstertje op de bovenverdieping. Laatst genoemd poortje leidt via gang naar binnenhof vanwaar de woningen toegankelijk zijn.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 456.
  • QUACKELBEEN P. 1975: De godshuizen te Brugge. Kunsthistorische studie van een aantal aspecten van de thans nog bestaande godshuizen te Brugge, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 151-152.
  • ROTSAERT J. 1970: Godshuis O.L.V. Van Bijstand, Rozendal 18-26 en Godshuis der Zeven Blijdschappen, Zaksken 26-32. Eén stichter: Pieter Declerck, Brugs Ommeland II, 1970, 98-111.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zakske

Zakske (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.