erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
8288
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8288
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voorheen gesloten hoeve met gebouwen gegroepeerd rondom een vierkante gekasseide binnenkoer met tuin, schuin ingeplant grosso modo ten westen van de kerk. Rechthoekige inrijpoort opgenomen in de deels gesloopte stalvleugel. Ernaast, boerenburgerhuis van het dubbelhuistype met twee bouwlagen van vijf traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde voorgevel op gecementeerde plint. Rechthoekige muuropeningen. Beluikte benedenvensters met lekdrempels van arduin; bovenvensters met doorlopende onderdorpels. Bakstenen erfgevel met zelfde ordonnantie als de voorgevel. Segmentboogvensters in geschilderde omlijsting, lekdrempels van arduin. Links, beraapte zijgevel met rechthoekige vensters in vlakke gecementeerde omlijsting. Rechts, haakse bakstenen aanhorigheid van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen) (voormalig woonhuis?), uit de tweede helft van de 18de eeuw met aanpassingen in de 19de eeuw. Getoogde muuropeningen, deur in omlijsting van gesinterde steentjes (Rijnvorm). Aanpalende deels gesloopte schuur met houten bebording. De overige aanhorigheden zijn gesloopt.


Bron     : D'Huyvetter C., de Longie B. & Eeman M. met medewerking van Linters A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N1 (A-G), Brussel - Gent.
Auteurs :  d'Huyvetter, Clio, de Longie, Bea, Eeman, Michèle
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8288 (Geraadpleegd op )