Parochiekerk Sint-Jan Baptist

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hoeselt
Deelgemeente Romershoven
Straat Romershovenstraat
Locatie Romershovenstraat 58, Hoeselt (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Hoeselt (adrescontroles: 12-04-2007 - 12-04-2007).
  • Inventarisatie Hoeselt (geografische inventarisatie: 01-01-1996 - 31-12-1996).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
  • Thematische inventarisatie 20ste-eeuwse kerken (geografische inventarisatie: 01-07-2008 - 31-12-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Jan-Baptist: orgel
gelegen te Romershovenstraat 58 (Hoeselt)

Deze bescherming is geldig sinds 15-12-2003.

Beschrijving

De oude kerk, een neoclassicistische zaalkerk uit de eerste helft van de 19de eeuw, werd bij de vergroting in 1950 gebruikt als transept voor de nieuwe kerk, naar ontwerp van architect Deré.

De plattegrond van de oude kerk beschrijft een schip met ingebouwde westtoren, en een koor van een rechte travee met halfronde sluiting; sacristie tegen de oostzijde van het koor. De nieuwe kerk heeft een verschillende oriëntering (noord-zuid). De plattegrond beschrijft een éénbeukig schip van drie traveeën met een koor van een rechte travee met vlakke sluiting en sacristie aan de oostzijde.

De westtravee met toren van de oude kerk fungeert thans als rechtse transeptarm en portaal. Baksteen met afwerking van mergelsteen; toren onder ingesnoerde naaldspits (leien); rondboogvormige, bakstenen galmgaten. Rechthoekig portaal in een geprofileerde, hardstenen omlijsting. Het koor van de oude kerk fungeert thans als linkse transeptarm. De nieuwe kerk is opgetrokken uit baksteen en voorzien van bakstenen rondboogvensters.

Bepleisterd interieur. Overwelving door middel van koepelgewelven tussen bakstenen, rondboogvormige gordelbogen.

  • GEUKENS B., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie Limburg. Kanton Bilzen. Brussel - Sint-Truiden, 1975, p.21-22.

Bron: Schlusmans F. 1996: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1996

Aanvullende informatie

Romershoven werd in 1845 een zelfstandige parochie en kreeg toen ook een eigen kerk. Deze kerk werd uitgebreid in 1928 en het schip dateert van 1950. Het Maastrichtse huis Pereboom & Leyser leverde hier in 1877 een occasie-orgel dat afkomstig was uit Maastricht-Wyck. Het instrument dateert van rond 1800 en is toe te schrijven aan de Maastrichtse orgelmaker J. Binvignat. Het orgel stond vóór 1950 op het doksaal, na de uitbreiding van de kerk werd het op de begane grond in de linkerzijbeuk geplaatst, vermoedelijk door A. Joris (Hasselt), die tezelfdertijd wat aanpassingswerken van mindere kwaliteit deed (onder andere een nieuwe kast).

  • Beschermingsdossier DL002296, 20 orgels in Limburg (digitaal dossier).

Elsen, Liedewij (09-05-2016 )

Relaties

maakt deel uit van Romershoven

Romershoven (Hoeselt)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.