erfgoedobject

Ensemble van stadswoningen

bouwkundig element
ID: 82910   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82910

Juridische gevolgen

Beschrijving

Samenstel van twee breedhuizen, van samen zes traveeën en drie/twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen). Dieper linker huis, lager rechter huis met 16de-eeuwse(?) kern, souterrain en aanpassingen uit de 18de eeuw. In het eerste kwart van de 19de eeuw samenvoegen van beide panden en omvormen tot dubbelhuis.

Verankerde grijsbeschilderde bakstenen lijstgevels met rechthoekige 19de-eeuwse muuropeningen, ramen met kleine en grote roedeverdelingen. Linker muuropeningen met bewaard 19de-eeuws houtwerk: vensters, omgevormde schuiframen oorspronkelijk met kleine roeden, zie derde bouwlaag, binnenluiken op de begane grond; oudere, opgeklampte deur met gedeeld bovenlicht en bewaard houtwerk; voetenschraper. Blanco fries boven fijne waterlijst, kwartronde bakstenen kooflijst. Boven de deur loden plaatje (vierde kwart 18de eeuw tot eerste kwart 19de eeuw) van brandverzekering met opschrift "PR". Rechts, souterrain met deels getraliede openingen en lage middendeur, voorts gelijksoortige ramen. Achtergevel: verankerde bakstenen lijstgevel, rechthoekige vensters; kleine roedeverdeling. Rechts: verhoogde begane boven souterrain met twee betraliede en één beluikte kelderopening. Vensters met bewaard houtwerk, bovenvensters reikend tot onder de dakrand, het rechter blind met opgeschilderde roedeverdeling. Achtergevel: verankerde bakstenen lijstgevel met sporen van beschildering. Rechthoekige benedenvensters met binnenluiken: twee rechter traveeën gevat in geprofileerde nissen afgesloten door gekoppelde tudorboogjes op zandstenen console, linker venster met afgeschuinde dagkanten, rechter venster dichtgemetseld. Twee 18de-eeuwse bovenvensters in Lodewijk XV-stijl met geprofileerde bovenregels en kleine roedeverdeling, rechts kleiner blindvenster. Klimmende dakkapel met rechthoekige luikopening.

Interieur van het rechter huis. Middeleeuwse kelder met eikenhouten zoldering, strijk- en moerbalken met sleutelstukken op natuurstenen consoles, tegen de rechter zijmuur raveling van het haardgewelf. Bewaarde balklagen op de bovenverdieping aankleding van de verhoogde begane grond uit het eerste kwart van de 19de eeuw, onder meer classicistische schouw met gestucte boezem geflankeerd door pilasters, kapitelen versierd met lier en acanthusbladeren, in de as vleugeldeur uitkomend op het trappenhuis. Overkoepeld trappenhuis uit het eerste kwart van de 19de eeuw met Engelse trap. Op de bovenverdieping aan tuinzijde: kamer met 18de-eeuwse elementen, onder meer in schouwboezem, lijstwerk, deuren, sporen van sjablonenversiering (rode bloemmotieven met loofwerk). Zolder met laatmiddeleeuwse sporenkap verbonden door twee hanenbalken en op schaargebinten, telmerken; in de gemene muur van de twee huizen sporen van puntgevel van laatmiddeleeuws huis. 20ste-eeuws tuinhuisje onder half schilddak uitziend op de rei.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 10 mei 1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 15/1886.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 105.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Ensemble van stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82910 (Geraadpleegd op 12-08-2020)