erfgoedobject

Pastorie Sint-Pieter in banden parochie

bouwkundig element
ID: 8293   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8293

Juridische gevolgen

Beschrijving

De pastorie horend bij de parochie Sint-Pieter in banden dateert uit 1777, maar werd in de loop van de 19de eeuw aangepast. De ommuurde voortuin is toegankelijk door een overluifelde inrijpoort op bakstenen pijlers.

Historiek

De parochie behoorde sinds 1108 tot het patronaatsrecht van de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen. De oudste vermelding van een pastorie te Erondegem dateert uit 1567. Het huidige gebouw werd opgericht in 1630. Het onderhoud geschiedde achtereenvolgens door de pastoor, tiendenheffers en de bisschop van Antwerpen.

De kern van het pand dateert uit de 17de eeuw en werd in de 18de (1777?), 19de en 20ste eeuw aangepast en hersteld. Geprofileerde consooltjes verwijzen naar de aanzetten van de vroegere bedaking met steilere helling. Oude foto’s bewijzen dat de oriëntatie van de pastorie oorspronkelijk omgekeerd was en dat de oude voorgevel voorzien was van een fronton.

Bescherming

Pastorie in ommuurde tuin met overluifelde inrijpoort op geblokte bakstenen pijlers. Het is een dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De drie centrale traveeën in de oorspronkelijke voorgevel springen vooruit.

De segmentboogvensters hebben arduinen lekdrempels. De segmentboogdeur in een vlakke natuurstenen omlijsting is voorzien van een fraai houten bovenlicht met geprofileerde tussendorpel. Voor- en achtergevel hebben een identieke ordonnantie. Links en rechts een aanbouwsel van één travee en één bouwlaag onder een lessenaarsdak.

De interne structuur eigen aan de 18de eeuw bleef intact bewaard. De rechterkamer aan straatzijde herbergt een gotische schouw en gaat vermoedelijk terug tot de 17de eeuw. Op de eerste verdieping bleven moerbalken met balksloffen bewaard die vormelijk eveneens uit de 17de eeuw dateren. Het gebouw bestond bijgevolg in de 17de eeuw reeds uit twee bouwlagen.

De andere salons zijn volgens de 18de-eeuwse traditie aangekleed. Stilistisch is er sprake van late rococo en vroege Lodewijk XVI-stijl. De ornamentiek bestaat uit stucwerk op plafonds (lijsten) en schouwen. De schouwmantels werden allen in de 19de eeuw vernieuwd.

De trap loopt door van de gelijkvloerse verdieping naar de zolderverdieping. Hij is op de eerste verdieping afsluitbaar met een valluik.

De zolder bestaat uit drie getelmerkte gebinten.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002213, Kapelhofstraat 21: pastorie (J. Mertens, 2003)

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie Sint-Pieter in banden parochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/8293 (Geraadpleegd op 21-02-2020)