erfgoedobject

Gelijkaardige burgerhuizen

bouwkundig element
ID
82941
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82941

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vier gelijkaardige woningen nummers 34, 36 van 1935, nummers 37, 39 van 1925, laatst genoemde naar ontwerp van architect A. Goigne (Brugge). Enkelhuizen volgens spiegelbeeldschema; drie traveeën en twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Lijstgevels van roodgele baksteen met verhoogde zijtravee afgedekt met gebogen of gebroken fronton, nummer 37 met flankerende voluten. Bovenverdieping gemarkeerd door een drieledige halfronde erker op betonnen plaat. Steek-, rondboogvormige of rechthoekige muuropeningen met kleine roeden in de bovenlichten (verdwenen in nummer 37) en op de bovenverdieping afgelijnd door gecementeerde doorlopende fries en bakstenen waterlijst. Nummers 37 en 39 behouden nog hun oorspronkelijke deur. Dakvenstertjes, verdwenen bij nummers 37, 39.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 90/1925, nummer 958/1935.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gelijkaardige burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82941 (Geraadpleegd op )