erfgoedobject

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

bouwkundig element
ID
82956
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82956

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk eenheidsbebouwing van drie enkelhuisjes, samen zes traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de - 17de eeuw. Volgens L. Devliegher zat in het linker huis een gevelsteen met jaartal 1550. Samenvoeging en in 1989 restauratie naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge). Verankerde Vlaamse gevels van bepleisterde en witbeschilderde baksteen op zwarte plint. Rechthoekige muuropeningen, rechter venster en deuren met afgeschuinde dagkanten; de gesupprimeerde middendeur bewaart een geprofileerde kroonlijst. Rechthoekige vensters gevat in korfboognis met afgeschuinde dagkanten in de verankerde dakvensters. Recente, doorlopende goot; markante schoorsteenschachten.

Interieur. Bewaarde balklagen, twee rechter huisjes met laatgotische zandstenen schouw met echtpaartjes.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1321/1989.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, november 1983.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 166.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Eenheidsbebouwing van stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82956 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.