Klooster van Sarepta

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hof van Sint-Pol
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Langerei
Locatie Langerei 26, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster van Sarepta

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Klooster van Sarepta: gevels en bedaking
gelegen te Langerei 26 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langerei en Potterierei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 16-02-2015.

Beschrijving

Gebouwencomplex gedeeltelijk gebouwd door het klooster van Sarepta van de zusters van het Gemene Leven, hier gevestigd tussen 1617-1784 in het voormalige "Hof St.-Pol", dat teruggaat tot de 14de eeuw, en genoemd werd naar de vermeende bewoner Jacques de Châtillon de Saint Pol. Thans stadsschool met gebouwen gegroepeerd rondom een binnenplaats, met tweede toegang aan de Collaert Mansionstraat.

14de eeuw: locatie van het "Hof St.-Pol", zogenaamd naar Jacques de Châtillon, stadshouder van de Franse koning.

1562: Marcus Gerards tekent het domein reikend tot aan de Collaert Mansionstraat; aan de Langerei staat een breed herenhuis met ronde traptoren.

16de eeuw: zogenaamd"Hof van Kleef-Ravenstein"; het huis geraakt in verval.

1617: na veel omzwervingen vestigen zich hier de zusters van Sarepta.

1619: inwijden van de nieuwe kloosterkerk op de begane grond van de hoofdvleugel.

1739-1742 en 1776: vervangen of vernieuwen van enkele kloostergebouwen rond een binnenhof.

Circa 1745: C. Custis tekent een gekanteelde lijstgevel van tien/acht traveeën met op de bovenverdieping rondboognissen waarin gekoppelde vensters met driepas; dakruiter.

1782: oprichten van een meisjesschool.

1784: opheffen van het klooster en herbestemming als militair gebouw.

19de tot 20ste eeuw: toevoegen van enkele dwarsvleugels en onderbrengen van verschillende stadsscholen.

1967: verbouwen van de hoofdvleugel ten behoeve van de school, overige 18de-eeuwse panden maken plaats voor nieuwe schoolgebouwen.

Van het oorspronkelijke gebouw rest enkel de hoofdvleugel aan de Langerei met zowel gotische als 17de als 18de-eeuwse elementen. Breedhuis van acht/negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verbouwing in jaren 1960: op de begane grond wordt de monumentale deur verplaatst van de derde naar achtste travee, twee lagere linker vensters op gelijke hoogte gebracht met andere en in tweede travee wordt een deur met geprofileerde arduinen omlijsting en eenvoudige sluitsteen aangebracht; de traptoren wordt gesloopt. De bovenvensters worden opnieuw voorzien van natuurstenen kruiskozijnen, dichten van steigergaten onder de dakrand. In zijn huidige vorm, witbeschilderde bakstenen lijstgevel met grote ankers en op arduinen plint. Heden verhoogde begane grond getypeerd door segmentboogvensters onder meer van voormalige kapel, bepleisterde omlijsting met oren en neuten en druiplijst. Rechts hoge 18de-eeuwse deur met arduinen omlijsting in Lodewijk XV-stijl: geblokte omlijsting met flankerende voluten en bekronend volutevormig paneelwerk; ingeschreven geprofileerde schouderboogomlijsting met versierde sluitsteen; 18de-eeuwse steenhouwersmerken te identificeren met F. Demoulin (Arquennes). Aan weerszij van de deur: gedeeltelijk gevelparement van natuurstenen blokken. De bovenverdieping bewaart de oorspronkelijke gotische vleugel, licht getoogde vensters met geprofileerde dagkanten en steunend op doorlopende waterlijst, verspringend ter hoogte van de twee rechter traveeën. Vier dakkapellen onder afgesnuite bedaking.

Interieur. De voormalige 17de-eeuwse kapel van vijf traveeën behoudt haar kruisribgewelven met figuratieve gewelfsleutels en brede gordelbogen rusten op consoles met engelenhoofdjes, sporen van oudere openingen in de muur aan de binnenplaatszijde. Bewaarde middeleeuwse balklaag op de bovenverdieping: balken rustend op consoles, onder meer vier gebeeldhouwde met hand met kralensnoer en inschrift "ME MI NI", sleutelstukken met peerkraalprofiel, twee voorzien met wapenschild waarop vier dwarsbalken met golvende schuinbalk. Dakconstructie: negen schaargebinten met nokgebinte, telmerken; kepers en enkele schaargebinten vernieuwd tijdens verbouwing van 1967.

Aanpalende rechter vleugel: breedhuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen witbeschilderde 19de-eeuwse lijstgevel op arduinen plint en met middenrisaliet, steekboogvensters in vlakke bepleisterde omlijsting. Rechthoekige deur met hoog bovenlicht in arduinen omlijsting en met sluitsteen, arduinen trapje. Kwartronde kroonlijst van baksteen. Drie dakkapellen naar 18de-eeuws patroon.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief dossier DW000290.
  • CUSTIS C., Histoire Ecclésiatique, RUG H.S. 462d, f ° 267.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 198-199.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nummer 144, pagina 53, pagina 157, p. 640.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langerei

Langerei (Brugge)

maakt deel uit van Langerei en Potterierei met omgeving

's-Gravenstraat, Annuntiatenstraat, Carmersstraat, Duinenabdijstraat, Gotje, Gouden-Handstraat, Haarakkerstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.