Godshuis Soutieu

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Maagdendal
Locatie Maagdendal 16, 26, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuis Soutieu

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Godshuis Soutieu, gesticht in 1661 en in 1910 van de Kammakers- en Paalstraat naar Maagdendal overgebracht. Daartoe bouwen van zes woningen naar ontwerp van architect L. Andries (Brugge). Hergebruik van 17de-eeuwse ingang en deur: geblokte barokomlijsting met engelenkopje in de sluitsteen. Bekronende nis tussen voluten: het oorspronkelijke beeld van Sint-Laurentius werd vervangen door een gipsen kopie van Maria met Kind in barokstijl. De bovenbouw hoort bij nummer 28.

De aansluitende gang loopt uit op de binnentuin met lage woningen onder gezamenlijk zadeldak (Vlaamse pannen) gebouwd in neotraditionele stijl. Witbeschilderde bakstenen lijstgevels op zwarte plint; sierankers. Korfboogvensters, van de deuren, in samengestelde korfboognis, zijn er vier gedicht, bij de herindeling in 1980 tot twee woningen teruggebracht. Tussen zesde en zevende travee gevelsteen met wapenschilden van de families VAN PAMEL-VAN DE WOESTYNE.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 41, 42, 68, 69 en 290bis/1909, nummer 1233/1929.
  • DE BRUYNE H., De godshuizen in Brugge, Roeselare, 1994, p. 43-44.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 210.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Maagdendal

Maagdendal (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.