Godshuisjes

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Noord-Gistelhof
Locatie Noord-Gistelhof 3, 7-9, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Godshuisjes

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

17de-eeuwse huisjes in 1757 verworven als godshuisjes voor het metselaarsambacht. In 1994: consoliderende restauratie naar ontwerp van architect J. Baeke (Brugge) waarbij vijf wooneenheden tot drie worden herleid en hiertoe twee deuren worden gedicht. Eenheidsbebouwing volgens repetitief schema van tien traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen). Verankerde baksteenbouw; lichtgeelbeschilderde Vlaamse gevels op zwarte plint. Afwisselend een korfboogingang en verlaagd rechthoekig venster, zie afgeschuinde dagkanten. Uitkragende dakvensters met per laag getrapte tuitgevels, rechthoekig venster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Markante schoorsteenschachten met afgedekte rookmonden. Zijgevel: blinde verankerde tuitgevel met vlechtingen. Op de afgeschuinde hoek nis met, achter glas, kopie in terracotta van 17de-eeuws Mariabeeld. Marmeren gevelsteen van schriftbeeldhouwer P. Boudens (Brugge) van 1996 met opschrift "EN / LEEFT MEN / TUSSEN DE MUREN / SAMEN MET HET LICHT / DOOR HET VENSTER".

Interieur. Bewaarde balklagen, sommige huisjes nog met XVII-schouw, dakconstructie met schaargebinten.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1978/1991, nummer 1307/1993.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, september 1981.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 249.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Noord-Gistelhof

Noord-Gistelhof (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.