erfgoedobject

Godshuisjes

bouwkundig element
ID
83005
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83005

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Godshuisjes
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

17de-eeuwse huisjes in 1757 verworven als godshuisjes voor het metselaarsambacht. In 1994: consoliderende restauratie naar ontwerp van architect J. Baeke (Brugge) waarbij vijf wooneenheden tot drie worden herleid en hiertoe twee deuren worden gedicht. Eenheidsbebouwing volgens repetitief schema van tien traveeën en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, leipannen). Verankerde baksteenbouw; lichtgeelbeschilderde Vlaamse gevels op zwarte plint. Afwisselend een korfboogingang en verlaagd rechthoekig venster, zie afgeschuinde dagkanten. Uitkragende dakvensters met per laag getrapte tuitgevels, rechthoekig venster in korfboognis met afgeschuinde dagkanten. Markante schoorsteenschachten met afgedekte rookmonden. Zijgevel: blinde verankerde tuitgevel met vlechtingen. Op de afgeschuinde hoek nis met, achter glas, kopie in terracotta van 17de-eeuws Mariabeeld. Marmeren gevelsteen van schriftbeeldhouwer P. Boudens (Brugge) van 1996 met opschrift "EN / LEEFT MEN / TUSSEN DE MUREN / SAMEN MET HET LICHT / DOOR HET VENSTER".

Interieur. Bewaarde balklagen, sommige huisjes nog met XVII-schouw, dakconstructie met schaargebinten.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1978/1991, nummer 1307/1993.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, september 1981.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 249.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Godshuisjes [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83005 (Geraadpleegd op 17-04-2021)