erfgoedobject

Huis Den Bonten Hont

bouwkundig element
ID
83008
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83008

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Huis Den Bonten Hont
  Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1985

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Den Bonten Hont
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Augustijnenrei. Voormalig huis "Den Bonten Hont" zie gevelsteen boven deur, reeds vermeld in 1470, achtereenvolgens herberg (1553), handelaarwoning (1581-19de eeuw), tabaksfabriek met magazijn (1897) en hotel (vanaf 1910).

Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken (nokrichting loodrecht op de straat, Vlaamse pannen) uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern zie kelder; bouwnaad en hoekblokken van Doornikse steen tussen linker deurtravee van één bouwlaag Marcus Gerards (1562) tekent een bijhorende ommuurde tuin reikend tot aan de Gouden-Handstraat; een tekening uit 1824 toont nog de tuinmuur met tudorboogvormige poort op de plaats van huidige ingang. Op de bouwaanvraag van 1843 komt een deur met bordestrap en 18de-eeuwse omlijsting in tweede travee, ovaal bovenlicht met flankerende voluten; de verbouwing betreft het inbrengen links van rechthoekige deur met bordestrap in de tuinmuur. 1882: verplaatsen van de ingang naar eerste travee. Historiserende "Kunstige Herstelling" in 1910 naar ontwerp van architect H. Hoste (Brugge): decaperen van de gevels en restaureren van het parement met behoud van oorspronkelijke vormgeving, vervangen van de 19de-eeuwse ramen door huidige kruis- en bolkozijnen met gekoppelde ontlastingsboogjes, opnieuw gevat in rondboognissen op basis van sporen; aanpassen van ingang in neogotische stijl met rondboogdeur, smeedijzeren balustrade, trekbel en lantaarn. Afdekken van de geveltoppen met mijtervormige dekstenen en bekronen met zandstenen top. Verder verhogen van de zijgevel met een gootmuur en afdekken met zandsteen, herschikken van de traveeën, plaatsen monumentale schoorsteen en twee houten dakkapellen (later nog twee toegevoegd). Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) en inwendige aanpassing aan hedendaagse hotelfunctie.

Verhoogde begane grond op souterrain met rechthoekige, segmentbogige of rondbogige openingen, betralied of beluikt. Bewaarde ordonnantie in de geveltoppen: rechthoekige zoldervensters, links gevat in verjongende korfboognis, rechts in een hoge rondboognis geflankeerd door halve driepasboognissen - zoldervenster heeft twee natuurstenen kapiteeltjes ter hoogte van latei. Vensters met glas in lood en geprofileerde omlijstingen met kraalprofiel. Deurtravee met bordestrap en uitkragende gekanteelde bekroning rustend op twee korfbogen op consoles. Reigevel: kelderverdieping met segmentboogvormige en rondboogvormige vensters, bovenbouw met vensteropeningen verfraaid in 1910 zoals in de voorgevel.

Interieur. Kelder met houten zoldering. In het rechter pand, het vermoedelijk oorspronkelijke woonhuis, zijn de balklagen, sleutelstukken meer uitgewerkt dan in het linker pand, de vermoedelijk oorspronkelijke opslagruimte. Dakconstructie: sporenkap met hanenbalken en dubbele schaargebinten. Inkom onder (valse) kruisribgewelven - wellicht uit 1843 - op pleisteren consoles met afbeelding van danser, wapendrager en schrijver.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief dossier DW000488.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, zonder nummer 1824, nummer 105/1843, nummer 150/1882, nummer 203/1910, nummer 272/1982.
 • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Monument en Tijd, Brugge, 2000, p. 99-104.
 • CONSTANDT L. (ed.), Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 136-137.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 260.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis Den Bonten Hont [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83008 (Geraadpleegd op 20-06-2021)