erfgoedobject

Samenstel van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
83086
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83086

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Korte Blekerstraat. Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk vier/drie en twee + zes traveeën en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen). De sterk verweerde natuurstenen gevelsteen verwijst naar vroegere functie als brouwerij zogenaamd "Den Arent", later zogenaamd "Aigle Belgica" (zie Sint-Annarei nummer 24). Volgens archiefstukken verkrijgt de brouwerij in 1647 de toelating om twee houten gevels te verstenen. Het ensemble kan ten dele uit deze periode dateren. De rechter gevel, oorspronkelijk van één bouwlaag met gekanteelde bekroning wordt in 1895 verhoogd met één bouwlaag en verbouwd tot de huidige trapgevel. Huidig uitzicht resultaat van een verbouwing in 1989-1994 tot woongelegenheden naar ontwerp van architecten K. Lantsoght en G. Vandenabeele (Brugge).

Verankerde ossenbloedrood beschilderde trapgevels (respectievelijk 8 en 9 treden en topstuk), op verhoogde begane grond horizontaal belijnd door speklagen ter hoogte van onder-, tussen- en bovendorpels, links hoekkettingen doorgetrokken over de twee bouwlagen. Rechthoekige muuropeningen, benedenvensters met negblokken en geblokte ontlastingsbogen naar barokpatroon. Aangepaste bovenvensters van de linker trapgevel grotendeels afgewerkt met afgeschuinde negblokken. In rechter trapgevel, gebruikelijke 19de-eeuwse lekdrempels en groot rondboogvenster in de top.

Schouderboogdeuromlijsting van arduin onder een zware kroonlijst en oculus in natuurstenen omlijsting. De deuromlijsting behoudt 17de-18de-eeuwse steenhouwersmerken te identificeren met J. Lisse (?) en J. Cornet (?). Zijgevel aan de Korte Blekersstraat: verankerde bakstenen lijstgevel; rechthoekige en allicht latere segmentbogige vensters met afgeschuinde dagkanten, waarvan sommige met geblokte ontlastingsbogen.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 649/1989.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 40-42.
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 17.
  • VAN BELLE J.L., Signes Lapidaires. Nouveau dictionnaire. Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, 1994, nummer 1118, p. 67, 784; nummer 1241, p. 67, 786.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Samenstel van burgerhuizen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83086 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.