erfgoedobject

Huis Hier is't in de Katte

bouwkundig element
ID
83102
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83102

Juridische gevolgen

Beschrijving

Huis zie cartouches "HIER IS 'T / IN DE KATTE" en sluitsteen van de brede ontlastingsboog op de begane grond. Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Ingewerkte steen "1628-1901" wijzend op het vermoedelijk bouwjaar en het restauratiejaar. In 1901 historiserende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect H. Van Hulle (Brugge): onder meer vernieuwen van parement, omvormen van tuitgevel tot trapgevel, hernemen van oorspronkelijke ordonnantie en vormgeving, inbrengen van een sluitsteen met uitbeelding van de huisnaam op de begane grond en cartouches in de boogvelden van de bovenverdieping. In zijn huidige vorm, verankerde bakstenen trapgevel (6 treden en topstuk en bolornament) met gebruik van natuursteen voor ornamenten en afwerking van de muuropeningen. Benedenvenster opgevat als drielicht, bovenvensters met tussenstijl opgenomen in een rondboognis met afgeschuinde dagkanten. Tudorboogdeur en afgeschuinde dagkanten onder een klein vierkant bovenlicht. Rondboogvenster van de top, gevat in een geblokte omlijsting met figuratieve sluitsteen; raam met ruittracering. De achtergevel is een bakstenen puntgevel.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, april 1974; Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 139/1901.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 45.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Herbestemd tot sociale woning door de sociale huisvestingsmaatschappij Brugse Maatschappij voor de huisvesting.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis Hier is't in de Katte [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83102 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.