erfgoedobject

Eenheidsbebouwing

bouwkundig element
ID: 83127   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83127

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eenheidsbebouwing van woningen van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen); grondig aangepaste klimmende dakvensters, uit de 18de eeuw met latere aanpassingen onder meer plaatsen van muuropeningen in de haast blinde lijstgevels. Huidig uitzicht resultaat van ingrijpende verbouwing van 1988-1991 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Verankerde bakstenen lijstgevels met rechthoekige muuropeningen en nieuwe segmentbogige vensters.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 152/1988.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 18 februari 1991.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 103.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Eenheidsbebouwing [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/83127 (Geraadpleegd op 09-07-2020)