Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Stijn Streuvelsstraat
Locatie Stijn Streuvelsstraat 59, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Stadswal met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 28-05-1962.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris". Sinds 1939 alhier gevestigd en gelegen tussen de Stijn Streuvelstraat, Hugo Verrieststraat, Gezellewarande en Kruisvest. Na de ontbinding van de Sint-Jorisgilde in 1872 bleef de gilde bestaan, echter zonder over een degelijk ingericht hof te beschikken. Bij akte van 2 februari 1924 werd de "Koninklijke en Prinselijke Hoofdgilde van Sint-Joris" gesticht. Gildegebouwen in historiserende stijl bevatten een gildekamer met doelbanen en bolbaan, de eedzaal met diverse kunstwerken, sieraden, trofeeën en archivalia, en schuttersterrein met de 36 meter hoge pers.

  • GEIRNAERT N., Militie en vermaak. 675 jaar Sint-Jorisgilde in Brugge. Tentoonstelling Brugge, Stadsarchief, 18 april-17 mei 1998, 40 p.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Stijn Streuvelsstraat

Stijn Streuvelsstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.