Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Jeruzalemstraat
Locatie Jeruzalemstraat 47, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel B (geografische inventarisatie: 01-01-2004 - 31-12-2004).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Venkelstraat. Diephuis van drie en drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw, zie dakhelling en -constructie (schaar- en nokgebinte) en bewaarde balklagen. Latere aanpassingen onder meer van muuropeningen. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1978 naar ontwerp van architect E. Van Biervliet (Brugge) onder meer openmaken van ovale en ronde openingen in top, reinigen van gevel en hermaken van afgeschuinde dagkanten van het venster in de geveltop. Verankerde bakstenen trapgevel (9 treden en topstuk), witbeschilderd boven een grijze plint. Bewaarde zandstenen hoekketting. Rechthoekige aangepaste muuropeningen. Deur en zoldervenster met afgeschuinde dagkanten. Ontlastingsbogen met zandstenen aanzet- en sluitstenen voor de bovenvensters en het zoldervensters. Vernieuwde luiken voor de benedenvensters; gelijksoortige muuropeningen in de zijgevel en het lagere achterhuis met hoge schoorsteenschacht en rookmonden.

Recht ertegovever, nummer 50, soortgelijke 17de-eeuwse gevel doch minder rijk uitgewerkt.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, juni 1974, 5 januari 1978.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 862/1977.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 150.

Bron: Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Jeruzalemstraat

Jeruzalemstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.